Covid-19

Kjære juristforeningsmedlemmer!

Vi har nå kommet i en situasjon hvor både FHI og Bergen kommune har kommet med anbefalinger og pålegg om smittevernstiltak som må gjennomføres og overholdes.

I forbindelse med dette ønsker vi å informere alle våre medlemmer om viktigheten av å forhindre en potensiell videre spredning. Vi oppfordrer til å ta hensyn til de som er særlig utsatt og i risikogruppen.

Det er også viktig at undergrupper oppfordrer personer med luftveissykdom til å holde seg hjemme fra treninger, øvelser og undergruppemøter. Videre er det svært viktig at alle er påpasselig med hygienen, og følger FHIs retningslinjer for å forhindre videre spredning.

I den forbindelse må vi dessverre meddele at den planlagte festen på Straffbar på lørdag 14. mars vil bli avlyst. Dette er fordi det vil være umulig å gjennomføre arrangementet i tråd med de anbefalinger som er gitt for å forhindre videre smitte. Ettersom det ikke er knyttet noen kostnader til arrangementet, vil alle bli refundert sin betaling via Bonsai Campus.

Angående eksamensfest i NIRI fredag 13. mars er vi i samtaler med Jacob Aall. Mer informasjon vil komme fortløpende i arrangementet.

Når det kommer til andre arrangementer er vi i løpende dialog med fagpersoner, og vil komme med en avklaring så snart som mulig. Vi ber om forståelse for dette tar noe tid, og jobber kontinuerlig for å gjøre det beste ut av situasjonen.

Dersom dere har spørsmål eller andre henvendelser bes dere ta kontakt med oss direkte gjennom våre kanaler.

Vil du engasjere deg i Juristforeningen?

På høstens Generalforsamling ble nesten samtlige verv i foreningens undergrupper fylt. Det er likevel noen verv ledige, og vi oppfordrer alle interesserte til å søke på vervene!

Hva vil det egentlig si å ha verv i en undergruppe? 

Du har kanskje hørt om fotballklubben, Fagstyret, ALD og Culpa-koret. Disse, sammen med rundt 30 andre grupper, er undergrupper av Juristforeningen. Som medlem av Juristforeningen har du rett til å bli med i hvilken som helst av disse undergruppene (noen grupper krever at du betaler en ekstra kontingent). Da kan du delta på treninger, sosiale samlinger, øvelser og så videre gjennom hele semesteret.

I tillegg til medlemsmassen, har alle undergruppene hvert sitt styre. Styret organiserer og drifter undergruppene. Det er vanlig å ha leder, økonomiansvarlig, info- og markedsansvarlig og styremedlemmer. Noen grupper har egne særverv i tillegg.

Når du har et styreverv vil du både få spesifikke oppgaver knyttet til ditt verv, samt mer generelle oppgaver. Styret er en enhet – alle hjelper alle. Eksempler kan være å booke JF-bilene, arrangere en hyttetur, poste bilder på Instagram eller å holde kontakten med sponsorer.

Tar det mye tid?

Å ha verv innebærer selvsagt litt arbeid, og man må belage seg på å delta på møter i ny og ne. Det er likevel fullt mulig å kombinere både ett og flere verv med jobb og skole. Hvis du er usikker på arbeidsmengden, er det bare å spørre undergruppelederen eller noen andre i styret.

Fordeler

Det kommer mange fordeler av å ha verv i Juristforeningen. Du får mulighet til å delta på «internaften» – et event som arrangeres hvert semester for alle vervholdere. Du får også delta på semesterkickoff og muligheten til å være fadder. Sist, men ikke minst, blir du en del av en stor gjeng med engasjerte studenter – som alle brenner for å gjøre Juristforeningen til den sosiale og varme organisasjonen den er.

Høres dette fristende ut? 

Nå har du en gyllen mulighet til å skaffe deg et verv i Juristforeningen!

Følgende verv er ledige:

Fadderkomiteen:
Styremedlem
Ansvarlig for rusfri fadderuke

Nordisk Uke:
Leder
Økonomiansvarlig
Informasjonsansvarlig
Markedsansvarlig

Jusskontakt:
Leder

Kontrollutvalget:
Styremedlem

Send mail med søknad eller eventuelle spørsmål til jfvalgkomite@gmail.com innen søndag 26. januar kl. 23:59. Vi ser frem til å høre fra deg!

Spørsmål kan også sendes til info@juristforeningen.com.

Generalforsamlingen – enkelt forklart

Torsdag 21. november går Generalforsamlingen av stabelen i Auditorium 1. Tiden rundt GF snakker eldre  studenter og erfarne vervholdere like naturlig om GF som middagsplaner og lørdagens hook. For de av oss som ikke har vært på GF før, eller kanskje til og med ikke har hørt om GF, kan det være vanskelig å henge med i svingene.

Generalforsamlingen er Juristforeningens høyeste organ, og alle de viktigste beslutningene tas her. Hvis du er interessert i foreningsstrukturen, se her. Nedenfor kommer en liten smørbrødliste over ting som er nyttige å vite til GF.

Hvem kan dra på GF? 

Alle Juristforeningens medlemmer kan delta på GF. Livstidsmedlemskap koster 500 kr, og kan kjøpes her.

Hva må du selv ha med? 

Ettersom det er begrensede lademuligheter, anbefaler vi alle å ha med fulladet PC, mobil eller nettbrett. Dette er nødvendig for å kunne delta på den elektroniske stemmegivningen. Det er også lurt å ha blekka foran seg på PC-en for å kunne henge med.

Blir det mat på GF? 

Ja, det serveres pizza ca. halvveis under GF. Det er likevel mange som pleier å ha med drikke, yoghurt eller lignende (frukt/snacks). Dette kan være lurt for å holde blodsukkeret oppe under lange diskusjoner.

Hva er «blekka»?

Blekka er den formelle innkallingen til Generalforsamlingen, og skal inneholde saksliste, regler om stemmerett, semesterrapporter, semesterplan og foreløpige nominasjonslister til de ulike undergruppene jf. Lov om Juristforeningen § 3-3 (3). Blekka kan også inneholde forslag til lovendringer, vedtektsendringer, søknader om prøvemedlemskap for undergrupper, fullverdig medlemskap for undergrupper, oppløsning av undergrupper, regnskaper og budsjetter jf. § 3-3 (4).

Blekka finner du her (krever innlogging).

Hva er «benking»? 

De fleste undergruppene har hatt internvalg før GF hvor de har innstilt enkeltpersoner til de ulike vervene. Vanligvis er det disse som også blir valgt på GF. Det er likevel åpent for hvem som helst å stille imot de innstilte kandidatene på GF, og det er dette som kalles benking. Da inviteres alle kandidatene til å holde en appell om hvorfor de skal velges av GF. Etterpå skjer avstemning elektronisk på menti.com.

Hvordan fungerer avstemning på GF?

Det er svært mange saker til behandling på GF, og det kan være vanskelig å følge med når voteringene skjer. Det kan derfor være lurt å lese gjennom blekka på forhånd for å få et overblikk over hva som skal til behandling. Hvis du har spørsmål til saker eller votering er det sannsynligvis mange som lurer på det samme som deg, og det er ingen skam å stille spørsmål dersom noe skulle være uklart!

De fleste voteringene skjer ved håndsopprekning der simpelt flertall er tilstrekkelig. Ved personvalg skjer stemmegivningen digitalt på menti.com.

Følgende saker krever kvalifisert flertall: Lovendringsforslag, vedtakelse av budsjett for Foreningsstyret, vedtakelse av investeringer til en verdi av mer enn kr. 200.000, eksklusjon av medlemmer, opptak av nye undergrupper og inngåelse og oppsigelse av spareavtaler mellom undergrupper og foreningen.

Dersom noen ønsker å fremme en sak for GF som ikke allerede fremgår av Blekka, kan GF med 2/3 flertall vedta at saken likevel skal behandles. Dette kalles realitetsbehandling. I starten av hvert GF er det vanlig at det fremmes forslag om realitetsbehandling, for eksempel fordi det er kommet inn søknader som ikke oppfyller innholdskravene i Juristforeningsloven.

Hva med å ta ordet? 

Hvem som helst kan ta ordet på GF, og man snakker på vegne av seg selv. Alle som tar ordet må si navnet sitt før de taler. Dersom du har verv i en undergruppe, må du i tillegg opplyse om hvilken undergruppe du tilhører før du snakker. Dette betyr ikke at du snakker på vegne av undergruppen, men det er fint for resten av GF å vite hvilken bakgrunn de som tar ordet har.

Taletiden på hvert innlegg må ikke overstige ett minutt. (Innlegg vises med én finger i luften.) D. Det gis adgang til to replikker til hvert innlegg (replikk vises med to fingre i luften), med anledning til en svarreplikk (svarreplikk vises med to fingre i luften). Replikker og svarreplikker skal ikke overstige et halvt minutt. Møteledelsen har adgang til å sette strek dersom det er nødvendig av tidshensyn.

 

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt via mail (info@juristforeningen.com) eller på Facebook.

Halloween-quiz på Straffbar

I kveld, tirsdag 29. oktober, er det duket for semesterets andre pubquiz på Straffbar. Pubquiz er en gyllen mulighet til å gjøre noe annerledes med gjengen, bli kjent med nye studenter og å utfordre allmennkunnskapene. Vi anbefaler alle som er nysgjerrige å møte! Dersom du ikke har et lag, kan du sende melding til Christiane Olivera Moen på Facebook.

Dørene til Straffbar åpner 18:30, og det serveres øl i baren.

Vi gleder oss til å se deg!

Eksamensvors og eksamensfest for 1. kull

Fredag 4. oktober har 1. kull sin første eksamen, og kan endelig legge fra seg Fra lov til rett og maktfordelingsprinsippet. Vi feirer selvsagt med eksamensfest!

For de fleste er eksamensfestene semesterets høydepunkt. For andre er eksamensfestene et stressmoment, og mange kvier seg for å komme alene. Vi ønsker at alle skal ha gleden av å feire vel overstått eksamen, og inviter derfor til eksamensvors for hele 1. kull på Straffbar!

Under vorset vil Straffbar gjøres om til et mer snakkbart sted, hvor det er mulig å slå av en prat med medstudenter, leke drikkeleker og pilse for en kriminelt lav pris. Kom med en venn, alene, med exfac-gruppen eller sidemannen i forelesning – vorset er for alle! Vors-viben holdes gående frem til kl. 22. Etter det er Straffbar tilbake til sitt mer kjente festantrekk, hvor strobelyset skrus på og volumet opp.

1. kull – vi gleder oss til å bli kjent med dere! Vel møtt på Straffbar, enten du kommer på vorset, eksamensfesten eller begge.

Filmvisning: QUICK

I samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Det juridiske fakultet viser Juridisk Filmklubb filmen Quick.

Quick forteller historien om to journalister som jakter på sannheten, og bygger på den fascinerende og sanne historien om Thomas Quick. Journalistene går inn for å finne sannheten bak løgnene Thomas Quick fortalte, som fikk han dømt for åtte drap.

Thomas Quick, som egentlig heter Sture Bergwall, ble omkring 1990 tatt for ransforsøk, og underlagt rettspsykiatrisk behandling. Under behandlingen tilstod han 30 drap som var gjennomført i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Han ble dømt for åtte av drapene han tilstod, deriblant mordene på Therese Johannes og Gry Storvik fra Norge. Alle dommene falt kun på bakgrunn av hans egne tilståelser.

I november 2008 trakk han tilbake alle tilståelsene, og ble i 2013 frifunnet for alle drapene han var dømt for.

Bergwallkommisjonen har i etterkant pekt på en rekke feil og mangler ved etterforskningen, påtalemyndighetenes arbeid, de sakkyndiges rolle og den rettslige behandlingen. Saken er omtalt som den største rettskandalen i Norden.

Etter filmen blir vil Linda Gröning kommentere saken. Hun er professor i strafferett og har i tilleg en deltidsstilling på kompetansesenteret for Sikkerhets-, retts- og fengselpsykiatri.

Filmen blir vist i Tivoli på Kvarteret. Filmen starter 18:00 og dørene åpner 17:45. Det er ikke mulig å reservere plasser, så her gjelder første mann til mølla!

Linda Gröning på UiBs nettside: https://www.uib.no/personer/Linda.Gr%C3%B6ning

Filmen på IMDb: https://www.imdb.com/title/tt9211804/?ref_=fn_al_tt_1

Juristforeningen søker assistenter

Foreningsstyret søker assistenter til nestleder og informasjonsansvarlig for høsten 2019. Assistentstillingene gir deg mulighet til å bidra til å drifte foreningen videre, samtidig som du blir kjent med hyggelige mennesker! Vi oppfordrer studenter fra alle årskull til å søke.

FELLES SØKNADSFRIST: Onsdag 4. september kl. 23:59.

NESTLEDER: 
Nestleder søker 3 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte.

Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode administrative egenskaper og tenke fremtidsrettet i sin rolle slik at man også forbedrer sin egen arbeidssituasjon. Personene bør være sosiale og like å organisere arrangementer m.m sammen med andre.

Merk søknaden «info nestleder» og send til info@juristforeningen.com.

INFORMASJONSANSVARLIG:
Informasjonsansvarlig søker assistenter som kan bidra til fotografering, pamfletten, websiden og sosiale medier. Vi søker folk som har glede av å være kreative, delta på arrangementer, samle inn stoff og å jobbe med formidling. Erfaring med fotografering, InDesign (eller lignende) eller WordPress er bra, men absolutt ikke et krav – opplæring vil bli gitt. Det viktigste er motivasjon og samarbeidsevne!

Informasjonsansvarlig og assistentene finner ut sammen hvem som skal få hovedansvaret for hvilke områder, så hvis du f. eks. er veldig god på WordPress men ikke fotografering, så burde det ikke være en hindring for å søke!

Merk søknaden «info assistent» og send til info@juristforeningen.com.

Juristforeningen 101

Atter en gang er sommerferien forbi, og det er duket for et nytt semester på Dragefjellet. Gratulerer og velkommen til alle nye studenter – og velkommen tilbake til alle gamle!

Mange nye inntrykk og ny informasjon er i vente, og mange lurer kanskje på hva Juristforeningen egentlig er for noe. Det korte svaret er enkelt: JF er den viktigste organisasjonen du vil ha med å gjøre gjennom tiden din på Dragefjellet. BLI MEDLEM HER! 

Neida. Joda. Fra alvor til alvor:

Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultet, og er paraplyorganisajonen til over 30 ulike undergrupper. Undergruppene er delt inn i tre kategorier: Fag, kultur og idrett. Som medlem av Juristforeningen har du mulighet til å bli med i hvilken som helst av disse undergruppene. Baksiden er at det med så mange grupper, kan bli vanskelig å finne ut hvilken som er riktig for akkurat deg. De neste ukene kommer de ulike undergruppene til å publisere en rekke arrangementer med kickoff-vors, åpne treninger og øvelser, Hansa-turer og andre lignende arrangementer. I en ellers hektisk studieoppstart, kan de evige Facebook-varslene føles overveldende, og mange står igjen uten tilhørighet til en gruppe når de åpne treningene tar slutt. Resten av semesteret kan foreningen fremstå som lukket, og det virker vanskelig å få en fot på innsiden.

Da er det viktig for oss å presisere: Dette er ikke realiteten! Det er mange undergrupper som tar imot medlemmer gjennom hele året, og som trenger assistenter og medhjelpere til diverse prosjekter og arrangementer. Et viktig fokus for Juristforeningen dette semesteret vil være å gjøre informasjon om hva som skjer, når det skjer og hvor det skjer mer tilgjengelig for studentmassen.

Det viktigste verktøyet er appen Bonsai Campus. I denne appen kan du enkelt navigere blant de ulike undergruppene og arrangementene som publiseres. Her kan du selv filtrere hvilke grupper du er interessert i å motta informasjon fra, og samler alt som skjer i foreningen på ett sted. Gjør en livsinvestering – last ned Bonsai Campus!

Videre skal vi fortsette å bruke andre plattformer til å formidle informasjon. Viktigst er Facebook, Instagram (juristforeningenibergen) og Snapchat (jf-bergen).

Selv om Bonsai Campus og JF på sosiale medier løser en del problemer, har vi likevel laget en liten liste over tips&trix som gjør foreningen litt lettere å holde oversikt over:

  1. For informasjon om fadderuken, se juridiskfadderuke.com.
  2. Legg til arrangementer du synes virker interessant i kalenderen på telefonen din. Dette gjør du enkelt ved å trykke på de tre prikkene i arrangementet på Facebook, og deretter «Legg til i kalender».
  3. Følg undergruppene du liker på sosiale medier. De fleste har både Facebook og Instagram, og bruker disse kanalene jevnlig for å publisere informasjon om arrangementer og hva som rører seg i gruppen.
  4. Aldri vær redd for å dra alene på et kickoff-vors eller en åpen trening! Det er mange som er i samme situasjon, og undergruppene står med åpne armer for alle som ønsker å sjekke ut gruppen deres.
  5. Hvis du har spørsmål om en undergruppe, er alle gruppene glade for å svare på dem! Du finner kontaktinformasjon til de ulike gruppene under menyen «Foreningen», men det enkleste er ofte å kontakte Facebook-siden til den aktuelle undergruppen. Får du mot formodning ikke tak i undergruppen, kan du sende en mail til info@juristforeningen.com.
  6. Delta på JF-dagen 29. august.
  7. Ha det gøy i Juristforeningen – og inviter én ekstra! <3Lykke til med studiestart!

Nytt Foreningsstyre!

Etter vårens generalforsamling ble Henrik Behrens valgt som ny leder av Juristforeningen. Vi gratulerer Henrik og resten av det nyvalgte Foreningsstyret.

De nye innehaverne av verv i Foreningsstyret er:
Nestleder: Fride Herding Solberg
Økonomi: Håvard Henriksen
Marked: Victor Trimboli
Info: Elise Klausen Jenssen
Sekretær: Bertine Brubakk
Fag: Ragel Dietrichson Sæverud
Kultur: Tuva Sørby
Idrett: Ellen Kristine Usland
KU-leder: Sunniva Mannes

Tusen takk til forrige styre, og øvrige styremedlemmer i undergruppene for en kjempejobb dette studieåret.
Gratulerer også til alle nyvalgte styremedlemmer i undergruppene!

Ledige verv!

Vi har for øyeblikket noen ledige verv i foreningen:

Filmklubben:
– Markedsansvarlig

Innorett:
– Økonomiansvarlig

Fadderkomiteen
– Leder av rusfrifadderuke

Jusskontakt
– Leder

Dersom noen av vervene høres ut som noe du ønsker å engasjere deg med, send mail til valgkomiteen@juristforeningen.com innen fredag 05/04 23.59