Undergrupper

Juristforeningen i Bergen består av flere undergrupper som spenner seg over områdene idrett, kultur og fag.

Mer informasjon om alle undergruppene kan du finne i undermenyen til «Foreningen» -> «Undergrupper» for deretter å gå inn videre på hvilket område du vil utforske. En opplisting av alle undergruppene finner du også på bunnen av denne siden.

Har du overordnete spørsmål som angår undergruppene eller ønsker mer informasjon om hvordan man starter en undergruppe kan du kontakte de ansvarlige for undergruppene i Foreningsstyret på følgende eposter:

Idrettsundergrupper: idrett@juristforeningen.com
Fagundergrupper: fag@juristforeningen.com
Kulturundergrupper: kultur@juristforeningen.com

Disse vil også kunne gi deg kontaktinformasjon til sine undergrupper.

For kontaktinformasjon til resten av Foreningsstyret, se «Kontakt» siden.