Søk
Close this search box.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget (KU) er et uavhengig organ, bestående av syv medlemmer, som har i oppgave å kontrollere at Juristforeningen drives på en forsvarlig måte.

Vi er her for å hjelpe undergruppene og foreningsstyret med vanskelige spørsmål om lov om Juristforeningen og om de ulike gruppenes vedtekter. Vi følger med på alt som skjer i foreningen og kommer med innspill om hva som er bra og hva som er mindre bra. Vi har også et særlig ansvar for å følge med på foreningens økonomi. Vi er opptatt av likhet og rettferdighet for alle medlemmer i foreningen og gjør vårt beste for at alle Juristforeningens medlemmer skal ha et trygt og rettferdig rammeverk å drive sine ulike aktiviteter innenfor.

Vi er uavhengige av undergruppene, arbeidsutvalget og foreningsstyret, noe som blant annet innebærer at vi ikke kan inneha andre verv i foreningen og vi har egne regler om habilitet. Dette innebærer også at vi ikke lar oss påvirke av noen andre og derfor har vi kun én interesse og det er Juristforeningens beste!

Hvis noen i foreningen har noe de lurer på, noe de er misfornøyd med, eller noen gode ideer, er det bare til å kontakte oss på ku@juristforeningen.com, eller ved å legge et anonymt brev i postkassen vår i borggården på fakultetet.

Vi er supertakknemlige for alle innspill vi kan få!

Du kan kontakte oss anonymt her, det er opp til deg om du ønsker å legge igjen navn og epostadresse.

MERK: Anonyme varsler her vil ikke kunne besvares med mindre man legger igjen en e-post vi kan kontakte deg på. E-posten vil ikke bli delt videre, og vil kun benyttes til å kontakte deg som varsler. Dersom man ønsker en dialog er det derfor helt nødvendig å legge igjen en måte for oss å komme i kontakt med deg. Dette er fordi varslingssystemet er kryptert, og anonymiserer en avsender totalt.

Skroll til toppen