Søk
Close this search box.

SOUNDBOKS ECKEL (MED RYGGSEKK)

Portnerboligen er Juristforeningens møterom og kan brukes for undergruppenes virksomhet. Se retningslinjene for hvordan møterommet skal brukes og hvem som kan booke det.

You must be logged in to view this content. login here

Retningslinjer for bruken av soundboksen

§1 Formål

Soundboksen er anskaffet med formål som en gode for Juristforeningens (JF) undergrupper til eksempelvis opptredener, trening, kamper, kick-off og promotering. 

§ 2 Avgrensning

Soundboksen skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer. Privat bruk av soundboksen er ikke tillatt.

§ 3 Reservasjon av soundboksen

Soundboksen reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Jussrevyen, Fadderkomité, ALD, og Ballkomitéen om bruk av soundboksen til deres primære arrangementer.

I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en god løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett.

Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for undergruppen, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket soundboksen først.

Undergruppene skal samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av soundboksen.

§ 4 Alminnelig bruk av soundboksen

  • Ved tilbakelevering av soundboksen skal de plasseres på JF-kontoret.
  • Undergruppen plikter å sikre at soundboksen lades etter bruk.

§ 5 Skader

  • Det er undergruppen som er ansvarlig for soundboksen. De skal leveres tilbake i samme tilstand som de ble hentet ut.
  • Ved eventuelle skader på soundboksen skal skaden straks rapporteres til nestleder.

Undergruppene som benytter soundboksen, står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader

§ 6 Organisering

  • Alle henvendelser om soundboksen skal til nestleder, som kan nåes på nestleder@juristforeningen.com.
  • Det overordnede tilsynet med soundboksen faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av soundboksen vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
  • Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.
  • KU skal underrettes dersom det skjer skade på soundboksen.

 

 

§ 7 overtredelse av § 4, § 5.

  •  Ved mislighold av § 4 og § 5 forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av soundboksen i en passende periode.

§ 8 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent av Foreningsstyret 23.02.2021

Følg oss på sosiale medier:

Facebook   Instagram

 

Skroll til toppen