Søk
Close this search box.

MØTEROM I PORTNERBOLIGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
You must be logged in to view this content. login here

OBS: Dersom du ikke klarer å velge et spesifikt tidspunkt i kalenderen, betyr det at bilen IKKE er ledig. Hvis du likevel booker, betyr det at du har lagt inn en tom bestilling og har ikke rett til å bruke bilen.

Retningslinjer for bruk og booking av møterom i Portnerboligen

§ 1 Formål

Formålet med møterommet er å avhjelpe Juristforeningen (JF) daglige drift, herunder undergruppenes behov for et møterom til styremøter, intervjuer, m.m. Samt forenkle Injuria sin produksjon av tidsskriftet. 

§ 2 Avgrensning 

Møterommet skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer til formål som nevnt i § 1. Privat bruk av møterommet er ikke tillatt. 

Nestleder har til enhver tid mulighet til å overprøve, begrense og kansellere booking på møterommet.  

§ 3 Injuria sin fortrinnsrett 

Injuria har fortrinnsrett på booking av møterommet i Portnerboligen. Fortrinnsretten gjelder overfor alle Juristforeningens undergrupper. Fortrinnsretten innebærer at Injuria står fritt til å disponere rommet, dersom det ikke er booket av andre undergrupper. 

§ 4 Reservasjon av møterom

 • Booking av møterommet gjøres via Juristforeningens hjemmeside. I tillegg til Injuria sin fortrinnsrett skal undergruppene samarbeide med Pod.jur og Fadderkomiteen om bruk av møterommet til deres primære virksomhet. 

 • I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en minnelig løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett. Vurderingen vil bero på hvor presserende behovet for møterommet er for ovennevnte undergruppe, og andre påvirkende faktorer som hvem som har booket rommet først, og om gruppene har mulighet til å bruke alternative rom. 
 • Undergruppene skal samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av møterommet. 

§ 5 Alminnelig bruk av møterommet 

 • Det er kun ledere i de enkelte undergruppene som skal ha korttilgang i PB. Unntak gjelder Injuria, Force Marsjør, Culpa, Foreningsstyret, Valgkomiteen, Pod.jur og Fadderkomiteen hvor alle styremedlemmene får tilgang. 
 • Ved bruk av møterommet skal man kun oppholde seg i andre etasje i Portnerboligen. Rommene i første etasje, og instrumentlageret i andre etasje, tilhører Force Marsjør og Culpa, og skal derfor ikke brukes av andre undergrupper i JF. 
 • Leder i den enkelte undergruppen er til enhver tid ansvarlig for at møterommet brukes på forsvarlig vis. Dersom leder ikke kan delta skal en annen i undergruppestyret påta seg ansvaret.
 • Møterommet skal etterlates i den tilstand det var før bruk. Dette innebærer at søppel skal kastes og rommet skal vaskes ved nødvendighet. 
 • Møterommet skal ikke brukes etter kl. 23.00. 
 • Undergruppen som bruker møterommet er ansvarlig for å påse at døren inn til Portnerboligen er stengt etter bruk. 
 • Som utgangspunkt skal det ikke konsumeres alkohol på møterommet. Nestleder har imidlertid anledning til å godkjenne alkoholkonsum, dersom det er et saklig formål med arrangementet. Undergruppen må oppgi i booking om det skal konsumeres alkohol inne på møterommet. Når nestleder skal avgjøre hvorvidt det kan konsumeres alkohol skal det legges særlig vekt på Injuria sitt syn. 
 • Det er ikke tillatt med sosiale sammenkomster under fadderuken. 
 • Nestleder i JF skal påse at Injuria, Culpa og Force Marsjør informeres dersom rommene i Portnerboligen skal benyttes til større arrangementer. Med større arrangement menes arrangementer foruten om alminnelige styremøter og møtevirksomhet. 

§ 6 Skader 

 • Deltakere fra undergruppen står solidarisk ansvarlig for skader påført inventar og/eller bygg, gitt at skadene er fremkommet som en følge av uaktsom handling.
 • Enkeltpersoner kan stå ansvarlig for skader utført ved forsett eller grov uaktsomhet.

§ 7 Organisering 

 • Alle henvendelser om møterommet skal sendes til nestleder i Foreningsstyret, som kan nåes på nestleder@juristforeningen.com.
 • Det overordnede tilsynet med Portnerboligen faller inn under ansvarsområdet til nestleder i Foreningsstyret. Nestleder skal i samråd med Injuria, Culpa og Force Marsjør følge opp den daglige bruken av møterommet.
 • Prinsipielle avgjørelser om bruk av møterommet vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
 • KU og Injuria skal underrettes dersom det skjer skader på inventar og/eller bygg.

§ 8 Overtredelse 

 • Ved mislighold av § 5 og/eller § 6 forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av møterommet i en passende periode.
 • Dersom enkeltpersoner utøver grov uaktsomhet etter § 6 (2) mister vedkommende rett til fremtidig bruk av møterommet.

§ 9 Ikrafttredelse 

Disse retningslinjer ble sist godkjent med endringer av Foreningsstyret 31.05.2022

Følg oss på sosiale medier:

Facebook   Instagram

Skroll til toppen