Internvalg JVL

JVL holder intervjuer for å innstille neste års styre mandag 20/4 klokken 16:00 på seminarrom 3. Alt du trenger å gjøre er å tenke over hvilket verv du ønsker; Leder, økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig, sponsoransvarlig(2 stk), PR-ansvarlig eller sportsansvarlig? Vi setter ikke opp individuelle intervjutider, så bare møt opp utenfor seminarrom 3.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en innstilling. Det betyr at dersom du blir innstilt på intervju må du være forberedt på å møte opp på vårens generalforsamling i tilfelle det dukker opp motkandidater.

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt, for eksempel ved å sende mail til jvl.bergen@gmail.com eller ta kontakt med årets vervholdere direkte for mer informasjon:

Tage Rørå (Leder)
Sigurd Bjune (Økonomiansvarlig)
Mikkel Østhagen Hamer (Arrangementsansvarlig)
Eivind Sletteberg (Sportsansvarlig)
Hannah Cowan (PR-ansvarlig)
Marthe Annweiler (Sponsoransvarlig)
Tellef Sandnes (Sponsoransvarlig)

https://www.facebook.com/events/1622584107971716/

Internvalg Jurak

Mandag 20. aprilavholder Jurak internvalg, hvor alle 7 styrestillingene blir mulige å stille på. Dette er leder, nestleder, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig, sosialansvarlig, økonomiansvarlig og sekretær.
Tid og sted: seminarrom 4, mandag 20.04 kl. 15.30.

Jurak er en gruppe med fast medlemsmasse som arrangerer mye av det sosiale på jussen, blant annet studentcruise, internaften, 17.Mai, juleavslutning og russefest, i tillegg til masse interne arrangementer. Leder har overordnet og delegerende ansvar for hele gruppen og har i tillegg hovedansvaret for internaften. Nestleder fungerer som vara der leder ikke kan og har ansvar for 17. Mai feiringen. Sosialansvarlig er ansvarlig for det sosiale innad i gruppen, og arrangerer med sosialkomiteen under seg pubquiz og interne hytteturer. Økonomiansvarlig er ansvarlig for regnskap og budsjett. Markedsansvarlig er ansvarlig for å med markedskomiteen under seg, sørge for sponsormidler osv til pubquiz og andre konkurranser og arrangementer i regi av jurak. Infoansvarlig er ansvarlig for events på Facebook og arrangering av medlemsmøter. Sekretær er ansvarlig for å føre referat fra styre- og medlemsmøter, og har hovedansvaret for arrangering av juleavslutningen. Dette er de faste oppgavene, men det dukker også ofte opp ekstra ting som må gjøres og da forventes det at styret stiller opp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende leder Mikkel Økern Walday på mail waldaymikkel@gmail.com, tlf 92012230, eller Facebook.

Internvalg Culpa

Culpa avholder internvalg på den 15. april på auditorium 4, kl 20:15. Vervene som er ledige er leder, musikalsk ansvarlig og markeds- og informasjonsansvarlig.

– Leder har overordnet, administrativt ansvar, og sørger for at resten av styret gjør det de skal.

– Musikalsk ansvarlig arbeider for korets musikalske fremgang, og er leder av den musikalske komité. Arbeidet består bl.a. i å utarbeide korets repertoar, og å ha ansvar for det musikalske ved opptredener.

– Markeds- og informasjonsansvarlig har ansvar for promotering og markedsføring, herunder å skaffe sponsormidler og oppdrag.

Spørsmål kan rettes til culpa.levissima@hotmail.com

Manuduksjon i Kontraktsrett I

Fagstyret ønsker velkommen til manuduksjon i Kontraktsrett I for studenter på 1. året.

Manuduksjonen vil bli holdt i Auditorium 1 førstkommende torsdag 09.04 fra kl. 12.15 til 14.00.

Manuduksjonen holdes av advokatfullmektig Kristoffer Nerland fra Arntzen de Besche. Nerland er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo.

Temaet for manuduksjonen er ugyldighet.

Vel møtt!

Arntzen de Besche er Fagstyrets sponsor:
Arntzen de Besches nettside: www.adeb.no
Arntzen de Besches facebookside: http://www.facebook.com/adeb.law

Wikborg Rein er Juristforeningens hovedsponsor:
Wikborg Reins nettside: www.wr.no
Wikborg Reins facebookside: https://www.facebook.com/WikborgRein?fref=ts

Internvalg Juridisk innebandyklubb

Det avholdes internvalg for Juridisk innebandyklubb 9. april kl. 16:00 på Seminarrom 1. Det vil være mulig å stille til følgende styreverv; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sponsoransvarlig, gutt- og jentetrener.

Her er litt info om de ulike rollene og oppgavene for de ulike verv:

 • Leder har ansvar for å følge opp at de andre styrevervene gjør sin jobb, samt å organisere klubben.
 • Nestleder har hovedsaklig som oppgave å avlaste leder.
 • Økonomiansvarlig fører regnskap og lager budsjett for hvert enkelt år.
 • Sponsoransvarlig har som oppgave å sikre sponsoravtaler til innbandyklubben for å sikre en god økonomi.
 • Informasjonsansvarlig har ansvaret for å sende ut meldinger og lage arrangementer for treninger og andre aktiviteter.
 • Guttetrener har ansvar for å gjennomføre guttetreninger. Dette vervet krever stort sett at vedkommende kan stille opp på annenhver tirsdags- og torsdagstrening.
 • Jentetrener har ansvar for å gjennomføre jentetreninger. Dette vervet krever stort sett at vedkommende kan stille opp på annenhver tirsdags- og torsdagstrening.Ingen av vervene krever noe forkunnskaper, så her er det bare å stille til valg. Vi kan friste med fadderplasser, samt at det er veldig morsomt, lærerikt og sosiaslt å ha styreverv i juridisk innebandyklubb.

  For å stille til verv må man være medlem av juristforeningen.

  Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Internvalg – Juridisk Golfklubb

Det vil bli holdt internvalg i Juridisk Golfklubb mandag 23. mars kl 12.30 i Seminarrom 1.

Alle medlemmer av JGK oppfordres til å møte opp og avgi sin stemme eller stille til verv. For å inneha verv og stemme må vedkommende være medlem i Juristforeningen i Bergen.

Følgende styreverv vil bli ledige fra og med høstsemesteret 2015:
– Leder
– Økonomiansvarlig
– Styremedlem (turneringsansvarlig)
– Styremedlem (treningsansvarlig)

Resultatet fra internvalget er ikke endelig før det slås fast på Generalforsamlingen 21. mai.

Vi oppfordrer alle til å stille til valg, og ikke minst til å komme og stemme! Dersom flere stiller til samme verv forventes en kort appell om hvorfor nettopp du passer til vervet.

Jusrevyen 2015

Jusrevyen 2015 tar for oss alt fra enkeltpersoners ektefølte samfunnsengasjement, de mest hårreisende situasjoner man kan havne i, til den evige kampen for å overleve som student. For det er da ikke verdens undergang få en C, jobbe i NAV eller ta et glass vin med mor. Eller, hvordan var dette igjen?

Pris kr 130,- / kr 110 for JF-medlemmer
Forestillingen spilles på Fjøset, 3. etg på Juridisk fakultet.

Forestillingsoversikt:

 • Fredag, 20.mars kl. 19:00 – (utsolgt)
 • Lørdag 21.mars kl: 20:30
 • Mandag 23.mars kl: 20:30 (utsolgt)
 • Tirsdag 24.mars kl: 18:00 og kl 20:30 (utsolgt 20:30)
 • Onsdag 25.mars kl: 18:00 og kl:20:30
 • Torsdag 26.mars kl: 18:00 og kl: 20:30
 • Fredag 27.mars kl: 18:00

Forhåndssalg av billetter kl 11-13 i Vrimle, Juridisk fakultet:

 • Onsdag 11. mars
 • Mandag 16. mars
 • Onsdag 18. mars

Billettreservasjon på jusrevyen2015@gmail.com. Disse kan hentes og betales når vi står i Vrimle eller senest 45 min. før forestilling på Fjøset.

Har du bestilt nytt medlemskort de siste ukene?

Som følge av oppgraderingene av IT-systemene har eposter som er sendt til medlemskort@juristforeningen.com ikke blitt behandlet de siste to ukene. Dersom du har sendt en epost i denne perioden – og ikke har fått nytt medlemskort – ber vi deg om å sende henvendelsen på nytt.

Dersom du har sendt en epost til noen av de andre @juristforeningen.com adressene kan det være lignende problemer du har støtt på. Send derfor gjerne henvendelsen dit på nytt.

Ny webside

Juristforeningen i Bergen oppdaterer sine tekniske løsninger. Det må derfor påregnes noe tid før alt er oppe og går igjen som normalt.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen i styret, vennligst send en epost til vedkommende:

leder@juristforeningen.com
info@juristforeningen.com
marked@juristforeningen.com
okonomi@juristforeningen.com
nestleder@juristforeningen.com
fag@juristforeningen.com
idrett@juristforeningen.com
kultur@juristforeningen.com
ku@juristforeningen.com
sekreter@juristforeningen.com