Generalforsamling – vår

Vårens Generalforsamling avholdes 21. mai i auditorium 1. Dørene åpner kl. 16.00 og forsamlingen starter kl. 16.30.

Generalforsamlingen er øverste organ i Juristforeningen , hvor alle de viktigste beslutningene tas. Om du er interessert i foreningens struktur, se her: https://juristforeningen.com/om-foreningen/

Alle Juristforeningens medlemmer oppfordres til å møte opp for å være med å forme sin forening. Det er i tillegg et krav om at man er medlem av Juristforeningen for å delta på Generalforsamlingen, så husk JF-kortet.

Mer informasjon om Generalforsamlingen kan også finnes i Lov om Juristforeningen: http://goo.gl/YCS5dh (krever innlogging på MiSide)

Følg med på facebookevent for jevnlige oppdateringer og ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/events/1582459555352145/

Internvalg Club Jur

Har du lyst å sitte i Club Jurs styre neste semester?

Onsdag 29. april klokken 14:00 avholder Club Jur styrevalg på Fjøset!

Alle som har interesse eller engasjement i clubben oppfordres til å stille, enten det er for å stille til valg eller la sin stemme bli hørt.

Det er mulig å stille til følgende verv:
– Økonomiansvarlig
– Nestleder
– Sjenkeleder

Ellers kan det nevnes at man i besittelse av et verv får være fadder og er selvskreven gjest på internaften!

Nedenfor følger en liste over de respektive verv, samt en kort beskrivelse av hva vervet innebærer.

Leder:
Overordnet ansvar for alt som foregår på Fjøset. Administrative oppgaver, representere CJ på foreningsmøter, inngå avtaler, holde styremøter, holde arrangementer etc.

Nestleder:
Clubsjefens stedfortreder. Har hovedansvar for varebeholdningen og all kundekontakt/bestilling fra Hansa

Økonomiansvarlig:
Ansvar for at clubben holder seg innenfor de økonomiske rammene i budsjettet. Ellers overordnet ansvar for arrangementsoppgjør og tilbakeføring av utlegg, samt regnskapsføring og budsjettplanlegging.

PR-ansvarlig:
Ansvar for promotering og markedsføring av clubbens virksomhet. Ansvar for facebookeventer, promotering i forelesning og plakater etc.

Teknisk ansvarlig:
Ansvar for vedlikehold av clubbens tekniske utstyr samt eventuelt innkjøp og utleie.

Komiteansvarlig
Ansvar for å nedsette og administrere komiteer til clubbens store arrangementer, julebord, hyttetur etc.

Sekretær
Ansvar for å skrive referat på hvert styremøte. Det forventes god kaffekoking og produksjon av spisevennlig bakverk. Ellers ansvar for innkjøp av nødvendige dagligdagse artikler/rekvisita som vaskemiddel etc.

Sjenkeleder x 4:
Det overordnede ansvaret bak baren på clubbens ulike arrangementer. Dette innebærer å ta oppgjør, opplæring av medlemmer, sjenking av drikkevarer og andre faste rutiner hva fyll og fanteri angår.

Utover de nevnte ansvarsområder må det påpekes at clubbens arbeid hovedsakelig drives på dugnadsånd hvor alle hjelper alle!

Internvalg Nordisk Utvalg

Nordisk Utvalg inviterer til internvalg onsdag 22. april i seminarrom 4 kl 16.00!

Hele styret skal byttes ut og dette er vervene du kan stille til:
Leder/Int.sek
Nestleder
Økonomiansvarlig
Markedsansvarlig
Informasjonsansvarlig

Før internvalget vil det bli gitt informasjon om hva de ulike vervene innebærer, og det blir mulighet til å stille spørsmål hvis det er noe du lurer på.
På facebooksiden vår kan du også lese kort om hva Nordisk Utvalg har som hovedarbeidsområde i Juristforeningen.

Er du interessert i å stille til et eller flere av vervene kan du sende mail til intsek@juristforeningen.com på forhånd, eller stille direkte under internvalget.

Alle som ønsker å stille til et verv er hjertelig vekommen sammen med alle som er fullverdige medlemmer og støttemeldemmer i Nordisk Utvalg. Stiller du til et verv uten å være medlem av NU har du også stemmerett. Stemmegivingen vil foregå anonymt og stemmefordelingen vil ikke bli offentliggjort.
Dersom to eller flere stiller til ett verv vil hver kandidat holde fortelle kort hvorfor de er den rette for jobben. Det vil være en uformell og hyggelig setting og vi oppfordrer alle til å stille selv om det er flere andre kandidater.

De som blir valgt til de ulike vervene på vårt internvalg blir innstilt til valget på Generalforsamlingen. Alle må huske at det er fult mulig å stille imot allerede innstilte kandidater, så det anbefales sterkt at man møter opp på GF 21. mai også.

Alle som deltar på internvalget må være medlem av Juristforeningen i Bergen. Ta med medlemskortet, men hvis du ikke har dette vi KU også ha lister.

Vi håper vi ser alle sammen der, og at det er mange engasjerte sjeler der ute som ønsker å ta over en undergruppe med masse gøy og moro på timeplanen! Vi oppfordrer også alle som ikke ønsker å stille til valg å møte opp og være med å stemme frem de beste kandidatene.

Hilsen sittende styre i Nordisk Utvalg :)

Internvalg Fagstyret

Fagstyret avholder intervalg fredag 24. april kl. 14.15 i seminarrom 3.

Litt om vervene:
LEDER har overordnet ansvar for alt Fagstyret gjør. Leder har også ansvar for kontakt med Juristforeningen.
NESTLEDER assisterer leder ved behov. I år har nestleder i tillegg hatt hovedansvaret for det sosiale.
ØKONOMIANSVARLIG har ansvaret for Fagstyrets økonomi. De viktigste oppgavene er å føre budsjett og regnskap.
MARKEDSANSVARLIG har kontakt med Fagstyrets sponsor Arntzen de Besche. Har også ansvar for å arrangere AdeB-dagen.
UNDERVISNINGSANSVARLIG har ansvar for manuduksjonene Fagstyret holder. Har mye kontakt med advokatfirmaer rundt omkring i Norge.
FOREDRAGSANSVARLIG kontakter foredragsholdere og har hovedansvar for gjennomføringen av foredrag og eventuelle debatter.
EKSKURSJONSANSVARLIG har ansvar for å arrangere ekskursjoner i Bergen, Oslotur og utenlandsturen.

Internvalg Dragefjellet Futsal

Dragefjellet Futsal vil avholde internvalg torsdag 30. april kl 10.00 på seminarrom 5.

Alle verv er på valg:
 • President
 • Visepresident
 • Trener damer
 • Trener herrer
 • Økonomiansvarlig
 • Markedsansvarlig
 • Arrangementsansvarlig

Internvalg FMJB

FMJB avholder internvalg torsdag 23. april kl. 19.15 i Auditorium 4, og følgende verv er ledige:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Markedsansvarlig
 • Sekretær
 • Mustitiarius
 • Fotnoteansvarlig

Har du spørsmål, kan du kontakte lederen her: fmjb@uib.no

Internvalg Lovstafetten

Lovstafetten avholder internvalg på seminarrom 5 på det juridiske fakultet kl. 16.00-18.00 den 20. april.

Valg av styre for studieåret 2015-2016.

Samtlige verv i styret er på valg, så her er en gyllen mulighet til å påta seg ansvar og skaffe seg erfaring innen foreningsarbeid.

Litt om de ulike vervene:

Leder
– Overodnet ansvar
– Hovedkontakt til JF-styret
– Delegerer oppgaver til resten av styret

Nestleder
– Leders stedfortreder
– Oppgaver som tildeles fra leder

Økonomiansvarlig
– Ansvar for budsjett
– Ha kontroll på inntekter og utgifter

Sportslig ansvarlig
– Overordnet ansvar for gjennomføring av treninger

Sponsoransvarlig
– Kontakt med sponsorer for å sikre inntekter
– Se etter nye sponsormuligheter

Informasjonsansvarlig
– Dele informasjon fra styret
– Ansvar for nettsiden(ikke avansert, opplæring gis)

Arrangementansvarlig
– Overordnet ansvar for gjennomføring av arrangementer

Til alle vervene følger det med opplæring fra tidligere vervholder.

Et verv i Lovstafetten er ikke forbundet med mye arbeid, men vil gjennom året gi mange goder som fadderbånd og internaften med mer før det hele topper seg med arrangering av selve Lovstafetten.

For å ha stemmerett må man ha deltatt på minimum 2 treninger siden august 2014.

Er du interessert i noen av vervene? Meld din interesse til lovstafetten.bergen@gmail.com. Spørsmål rettes til samme mailadresse eller til noen i det sittende styret.

Det presiseres at internvalg ikke er endelig før det vedtas på vårens generalforsamling i Juristforeningen.

Internvalg JSB

Neste semester nærmer seg, og i den anledning utlyses det ledige styreverv i Juridisk Skii & Boldclub.

Valget vil foregå på kollokvierom 5 klokken 10, 20. april.

Ønsker du et styreverv i jussens eldste undergruppe, er du hjertelig velkommen til å stille til følgende verv:

Leder
Leders oppgave er å organisere møter, oppgaver, arrangementer o.l samt å informere JF om fremdrift.

Nestleder
Nestleder er leders høyre hånd. Oppgavene her vil være å bistå leder i det administrative.

Økonomiansvarlig
Oppgaven til Økans er å holde oversikt og kontroll over budjettet til gruppen.

Markedsansvarlig
Oppgavene til Markedsansvarlig er hovedsakelig knyttet til sponsorjakt og holde styr på andre avtaler gruppen inngår.

Infoansvarlig
Her vil oppgavene først og fremst bestå i å informere studentene om de ulike arrangementene til JSB både i forelesninger, på Facebook og lignende.

Ellers vil alle styrevervene ha ansvar for arrangering av ulike arrangementer som avholdes av JSB.

Valgene vil foregå slik at alle som ønsker å stille til verv forteller hvorfor de bør velges til det aktuelle vervet – deretter avgis det stemmer og aktuell kandidat bli anbefalt i forkant av vårens GF.

JSB er en gruppe som selv styrer hvilke arrangementer den ønsker å gjennomføre og er derfor ikke avhengig av faste tider og treninger.

Internvalg Injuria

Det gamle styret i Injuria takker for seg, og det er på tide å velge nytt! Mandag 20. april kl. 16:30 på seminarrom 4 er det klart for internvalg. Alle vervene er ledig. Det er viktig at så mange som mulig kommer, uavhengig av om de ønsker å stille eller ikke, siden valget da vil være mer rettferdig. Dersom du lurer på noe ang. vervene, er det bare å ta kontakt!

Her er de ulike vervene man kan stille til:
– Redaktør
– Nestleder
– Settingansvarlig
– Økonomiansvarlig
– Journalistansvarlig
– Fotoansvarlig
– Informasjonsansvarlig (også ansvar for web)

Internvalg Juridisk Volleyballklubb

Juridisk Volleyballklubb avholder internvalg 27.4 kl. 10.00 på seminarrom 5. Vi håper så mange som mulig av klubbens medlemmer har anledning til å være med på å innstille et nytt styre til vårens GF.

Alle styrevervene er på valg. Det betyr at du kan stille til valg på et eller flere av følgende verv (nåværende vervholder i parentes):

Leder (Philip N. Hulløen) – Det overordnede ansvaret for driften av klubben.
Nestleder (Karoline Wallestad) – Leders høyre hånd
Sportslig ansvarlig (Jakob Ulmo) – Ansvar for treninger og kamper
Økonomiansvarlig (Ingeline Holsen) – Ansvar for å utarbeide budsjetter og føre regnskap
Informasjonsansvarlig (Helene Flostrand) – Ansvar for informasjonsflyten mellom styret og klubbens medlemmer
Arrangementansvarlig (Nina Bruaas) – Ansvar for JVKs diverse arrangementer
Markedsansvarlig (Frida Moéll) – Ansvaret for å markedsføre klubben, herunder å skaffe klubben sponsorer

Dersom du har ytterligere spørsmål om de ulike styrevervene kan du kontakte den nåværende vervholder.

Av hensyn til selve valggjennomføringen hadde vi satt pris på om de som ønsker å stille til valg sender en epost til philiphulloen@gmail.com. Merk eposten «Internvalg JVK» og presiser hvilke verv du ønsker å stille til. Dersom flere personer stiller til samme verv blir det mulighet for å holde en kort apell for å overbevise massene.

Det er meget viktig at så mange som mulig stiller – selv om man ikke tenker å stille til valg selv. Juridisk Volleyballklubb er en stor undergruppe, og det er viktig at styret som innstilles har bred støtte blant klubbens medlemmer.