Har du bestilt nytt medlemskort de siste ukene?

Som følge av oppgraderingene av IT-systemene har eposter som er sendt til medlemskort@juristforeningen.com ikke blitt behandlet de siste to ukene. Dersom du har sendt en epost i denne perioden – og ikke har fått nytt medlemskort – ber vi deg om å sende henvendelsen på nytt.

Dersom du har sendt en epost til noen av de andre @juristforeningen.com adressene kan det være lignende problemer du har støtt på. Send derfor gjerne henvendelsen dit på nytt.

Ny webside

Juristforeningen i Bergen oppdaterer sine tekniske løsninger. Det må derfor påregnes noe tid før alt er oppe og går igjen som normalt.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen i styret, vennligst send en epost til vedkommende:

leder@juristforeningen.com
info@juristforeningen.com
marked@juristforeningen.com
okonomi@juristforeningen.com
nestleder@juristforeningen.com
fag@juristforeningen.com
idrett@juristforeningen.com
kultur@juristforeningen.com
ku@juristforeningen.com
sekreter@juristforeningen.com