Culpa

Culpa er blandetkoret til Juristforeningen i Bergen. Vi har hovedsakelig opptak i starten av høstsemesteret, og til våren ved behov. (Unntak dersom du er gutt, da vi er et blandetkor med en noe lavere mannsandel – da har vi løpende opptak hele året.) Opptak består av en samtale og liten stemmeprøve med dirigent og musikalsk ansvarlig, blant annet slik at vi får en jevn fordeling av stemmer.  Øvelsene finner sted på Det Juridiske Fakultet hver onsdag fra 18:00-20.15.
Dirigenten vår er fantastiske Carl Fredrik Nyberget.

Gjennom året har vi flere faste arrangementer, blant annet vårkonsert, julekonsert, opptreden på Internaften, Juristforeningsballet og 17. mai. I tillegg har vi sosiale sammenkomster som Husfest, med flere andre undergrupper på jussen og med de andre studentkorene. Vi drar også på korarrangementer hvor vi blir kjent med universitetskor fra hele landet, blant annet UKEN og Dagen.

Har du lyst til å bli med i Culpa? Ta kontakt med en i styret eller send en mail til  culpa@juristforeningen.com

Følg oss gjerne på sosialemedier!
Snapchat: Culpakor1
Instagram: Culpakor
Facebook: Culpa
Culpa – koret på jussen er i samarbeid med Juristforeningens hovedsponsor Wikborg Rein ( http://www.wr.no/en/ ) og Juristforeningens kulturundergruppesponsor Wiersholm ( http://www.wiersholm.no ).

Culpa-fellesbilde

Følg oss på sosiale medier: