Om foreningen

Hva er Juristforeningen? 

Juristforeningen i Bergen ble stiftet 26. januar 1949. Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultetet i Bergen med over 30 undergrupper!

Undergruppene deles grovt inn i tre kategorier: Fag, idrett og kultur. Det finnes med andre ord en gruppe for de aller fleste aktiviteter, enten du er en sangfugl, skriveglad eller drømmer om å kutte sekunder på kilometeren.

Noen grupper er åpne for alle JF-medlemmer hele året, mens andre grupper krever at du betaler en kontingent. Les mer om de ulike undergruppene her.

Det øverste organet i Juristforeningen i Bergen er Generalforsamlingen, som avholdes i mai og november hvert år. Alle JF-medlemmer har møte- og stemmerett på GF, og vi oppfordrer alle som vil til å delta!

Mellom generalforsamlingene er foreningsstyret det øverste vedtaksorgan. Her sitter foreningens leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, informasjonsansvarlig samt sekretær, sammen med én representant fra hver av de tre gruppene idrett, fag og kultur. Kontrollutvalget har sin leder som observatør i foreningsstyret.


FORENINGSSTRUKTUR

Foreningsstyrkturen oppdatert 3. mai. 2022


For å få opp Juristforeningen på MittUiB, trykk på denne linken: https://mitt.uib.no/courses/2874

Følg oss på sosiale medier: