Juridisk finansklubb

Vi tror mange jusstudenter deler vår interesse for finans og økonomi. Dette er et felt som vil være meget interessant og sentralt i forhold til videre yrkeskarriere for mange av oss. Finans og økonomi er områder som er svært dyptgripende i hele samfunnet, og angår hver enkelt av oss i høyeste grad. Vi ser derfor på kunnskap i dette feltet som vitalt for å kunne forstå mye av det vi til daglig leser i aviser, tidsskrifter og lignende. Vi ønsker å sette fokus på en rekke områder innefor det økonomisk-finansielle systemet, hvor alt fra juridiske problemstillinger, til aksjehandel og politikk vil bli belyst. Gjennom Juridisk Finansklubb ønsker vi at studenter ved Juridisk Fakultet i Bergen skal utvide sine kunnskaper om dette emnet, gjennom både faglige og sosiale sammenkomster, og gjennom vår deltakelse i Aksje NM

Kontakt Juridisk Finansklubb enten på Facebook, eller ved å sende e-post til finansklubben@juristforeningen.com.

 

224788_450832308270829_1996527955_n
Følg oss på sosiale medier: