INNORETT

INNORETT er en undergruppe under Juristforeningen i Bergen.
Gruppen ble opprettet av ni studenter som alle har et brennende engasjement for innovasjon, teknologi og juss.
Teknologi har endret mange bransjer de siste årene, og jussen vil ikke være et unntak. Jusstudiet ved Universitetet i Bergen eller andre studiesteder legger ikke opp til og gir heller ikke innblikk i skjæringspunktet mellom teknologi og juss.
Innorett ønsker derfor å dekke behovet for informasjon om legal tech som den første undergruppen ved et juridisk fakultet. Ved å arrangere ulike arrangement som bidrar til å utfordre og inspirere jusstudenter til å tenke kreativt ønsker vi å være noe nytt innenfor Juristforeningen.
INNORETT ble offisielt stiftet ved Juristforeningens generalforsamling den 22. november 2018
Følg oss på sosiale medier: