Søk
Close this search box.

Enviro

Enviro er jusstudentenes undergruppe for klima og miljø. Dette er et fagområde som engasjerer store deler av samfunnet, inkludert jussmiljøet! Vi i Enviro ønsker å sette søkelys på denne samfunnsutviklingen ved å arrangere ulike arrangementer som er åpne for ALLE! Blant annet arrangerer vi panelsamtaler, foredrag og bedriftsbesøk med sikte på å lære med om jussens rolle i det grønne skiftet. Samtidig har Enviro også et sosialt fokus, og vi ønsker å skape en møteplass for jusstudenter med interesse for klima og miljø. Vi arrangerer derfor også mer sosiale sammenkomster i løpet av året, blant annet idémyldring og sommerbord. 


Alle er også hjertlig velkommen til å helt gratis melde seg inn i vår medlemsgruppe på Facebook, hvor vi poster relevant innhold rundt klima og miljø: https://www.facebook.com/groups/3797179993693137/

Lurer du på noe? Sjekk oss ut på sosiale medier, eller send en mail til enviro@juristforeningen.no!

Skroll til toppen