Kontakt Kontrollutvalget

Kontrollutvalget (KU) er et uavhengig organ, bestående av syv medlemmer, som har i oppgave å kontrollere at Juristforeningen drives på en forsvarlig måte. Følg linken for mer info og anonyme varsler her

Kontakt Kontrollutvalget Read More »