Om foreningen

Juristforeningen i Bergen ble stiftet 26. januar 1949. Juristforeningen er den største studentorganisasjonen ved Det juridiske fakultetet i Bergen med omkring 2000 medlemmer. Foreningen organiserer de fleste sosiale og faglige arrangementer ved fakultetet. Det øverste organ i Juristforeningen i Bergen er generalforsamlingen, som avholdes i mai og november hvert år.

Mellom generalforsamlingene er foreningsstyret det øverste vedtaksorgan. Her sitter foreningens leder og økonomiansvarlig samt sekretær, sammen med én representant fra hver av de tre gruppene idrett, fag og kultur. Kontrollutvalget har sin leder som observatør i foreningsstyret.

Arbeidsutvalget står for den daglige drift av Juristforeningen. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, infoansvarlig og sekretær. Økonomiansvarlig, markedsansvarlig og infoansvarlig har dessuten 1 til 4 assistenter som hjelper til med den daglige driften.

Foreningsstruktur-24.08.18, uten au vk flyttet_LI

 

For å få opp Juristforeningen på MittUiB, trykk på denne linken: https://mitt.uib.no/courses/2874