iZettle

Bekreft

 

Husk!

 • iZettle (iPad og kortleser) ligger i låst skap like innenfor inngangsdøren til JF. Nøklene til skapet ligger i nøkkelskap v/ døren. Bruk skal være avtalt med lovboksansvarlig på info@juristforeningen.com minst 3 dager på forhånd.
 • Sørg for at det er nok strøm både på iPad og kortleseren. Kortleseren med skjerm kan brukes trådløst, mens kortleseren uten skjerm må tilkobles i hodetelefoninngang. Ideelt sett bør både ipad og kortleser lades under bruk.
 • Det skal kun mottas betalinger med kort. Både mastercard og visa støttes.
 • Det skal under ingen omstendighet mottas betaling kontant. Dette er fordi det krever bedre systemer for bokføring av innbetalte kontanter enn det vi har per dags dato.
 • Dersom du har behov for å legge til varer eller opprette en bruker til din undergruppe: ta kontakt med info@juristforeningen.com
 • Dersom du har glemt passord kan nytt passord kun bestilles på Izettles egen nettside. Arbeidsutvalget har ikke lister over brukernavn og passord.

 

Fullstendige retningslinjer for bruk av izettle finnes i filageret til Juristforeningen i Bergen på mittuib. LES DISSE FØR BRUK!

 

Retningslinjer for Lovboksen

Generelt:

 • Følgende retningslinjer må brukes i samråd med ”retningslinjer for izettle” da disse utfyller hverandre.
 • Lovboksen er den røde boksen i Vrimle
 • Lovboksen skal være bemannet hver torsdag fra kl.11:00 – 13:00.
 • Undergruppene skal stille med minimum to representanter.
 • Oppgaven er primært å selge gensere samt dele ut JF-kort, men man må også etter beste evne svare på spørsmål eller ta imot henvendelser fra foreningens medlemmer.
 • Oversikt over når den enkelte undergruppe skal stå settes opp av AU.
 • Dersom undergruppene ikke har mulighet til å stille, må undergruppene selv sørge for å bytte dag med en annen undergruppe.
 • Ordinært medlemskap i Juristforeningen kan kun tegnes på juristforeningen.com, og medlemskontingenten er et engangsbeløp på kr. 500.

Salgsvarer:

 • Salgsvarer står samlet i plastkasser på kontoret
 • Prisoversikt finnes på izettle konto.
 • Etter endt salg skal genserne brettes fint sammen, legges i sin respektive boks og settes tilbake på kontoret der de ble hentet.

JF-kort

 • JF-kortene ligger i en hvit eske i vinduskarmen ved datamaskinene på JF-kontoret. Esken er merket med ”medlemskort”.
 • Kortene ligger alfabetisk etter fornavn
 • Dersom man får inn melding om mistede kort eller dersom kortet ikke er trykket opp, henvis til kortansvarlig på medlemskort@juristforeningen.com.
 • Erstatningskort koster kr. 100.
 • Etter endt salg skal kortene settes tilbake i vinduskarmen

Betaling

 • For betaling henvises det til retningslinjene for Izettle.
 • I retningslinjene for Izettle står også prosedyre for rapportering.

Salg av diverse artikler

 • Vi har en rekke JF-artikler til salgs i Lovboksen. Hvilken produkter vi har står oppført på izettle.
 • Produktet ”MEDLEM JF – IKKE JUSSTUDENT” er forbeholdt støttemedlemmer. Kjøp av disse skal avtales med lovboksansvarlig/nestleder før salg og salg uten slik godkjenning vil ikke gi kjøper rett på medlemsskap i JF.
 • Dersom dere ikke finner ønsket størrelsen i boksene som skal ned i Lovboksen, og den heller ikke ligger i reserveboksene på JF-kontoret, finnes dessverre ikke størrelsen.
 • Det er ikke under noen forutsetning tillatt å gi kjøpere rabatt eller anvende priser brukt ved JF-dagen ved salg, uten at dette skriftlig avtalt med lovboksansvarlig/nestleder i JF.

Eventuelt:

Dersom det kommer inn spørsmål som ikke kan besvares, ta kontakt med nestleder på nestleder@juristforeningen.com. Spørsmål som gjelder JF-kort og betaling, henvises til kortansvarlig på medlemskort@juristforeningen.com. Dersom det oppstår noen problemer underveis, ta  lovboksansvarlig eller nestleder JF gjennom kontaktlisten.