iZettle

iZettle
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Name
Surname
Email
Phone
Message
Invalid code
Thank you for booking online. You'll receive an email confirmation at your email address
OK

 

 

Husk!

 • iZettle (iPad og kortleser) ligger i låst skap like innenfor inngangsdøren til JF. Nøklene til skapet ligger i nøkkelskap v/ døren. Bruk skal være avtalt med lovboksansvarlig på info@juristforeningen.com minst 3 dager på forhånd.
 • Sørg for at det er nok strøm både på iPad og kortleseren. Kortleseren med skjerm kan brukes trådløst, mens kortleseren uten skjerm må tilkobles i hodetelefoninngang. Ideelt sett bør både ipad og kortleser lades under bruk.
 • Det skal kun mottas betalinger med kort. Både mastercard og visa støttes.
 • Det skal under ingen omstendighet mottas betaling kontant. Dette er fordi det krever bedre systemer for bokføring av innbetalte kontanter enn det vi har per dags dato.
 • Dersom du har behov for å legge til varer eller opprette en bruker til din undergruppe: ta kontakt med info@juristforeningen.com
 • Dersom du har glemt passord kan nytt passord kun bestilles på Izettles egen nettside. Arbeidsutvalget har ikke lister over brukernavn og passord.

 

Fullstendige retningslinjer for bruk av izettle finnes i filageret til Juristforeningen i Bergen på mittuib. LES DISSE FØR BRUK!

 

Retningslinjer for Lovboksen

Generelt:

 • Følgende retningslinjer må brukes i samråd med ”retningslinjer for izettle” da disse utfyller hverandre.
 • Lovboksen er den røde boksen i Vrimle
 • Lovboksen skal være bemannet hver torsdag fra kl.11:00 – 13:00.
 • Undergruppene skal stille med minimum to representanter.
 • Oppgaven er primært å selge gensere samt dele ut JF-kort, men man må også etter beste evne svare på spørsmål eller ta imot henvendelser fra foreningens medlemmer.
 • Oversikt over når den enkelte undergruppe skal stå settes opp av AU.
 • Dersom undergruppene ikke har mulighet til å stille, må undergruppene selv sørge for å bytte dag med en annen undergruppe.
 • Ordinært medlemskap i Juristforeningen kan kun tegnes på juristforeningen.com, og medlemskontingenten er et engangsbeløp på kr. 500.

Salgsvarer:

 • Salgsvarer står samlet i plastkasser på kontoret
 • Prisoversikt finnes på izettle konto.
 • Etter endt salg skal genserne brettes fint sammen, legges i sin respektive boks og settes tilbake på kontoret der de ble hentet.

JF-kort

 • JF-kortene ligger i en hvit eske i vinduskarmen ved datamaskinene på JF-kontoret. Esken er merket med ”medlemskort”.
 • Kortene ligger alfabetisk etter fornavn
 • Dersom man får inn melding om mistede kort eller dersom kortet ikke er trykket opp, henvis til kortansvarlig på medlemskort@juristforeningen.com.
 • Erstatningskort koster kr. 100.
 • Etter endt salg skal kortene settes tilbake i vinduskarmen

Betaling

 • For betaling henvises det til retningslinjene for Izettle.
 • I retningslinjene for Izettle står også prosedyre for rapportering.

Salg av diverse artikler

 • Vi har en rekke JF-artikler til salgs i Lovboksen. Hvilken produkter vi har står oppført på izettle.
 • Produktet ”MEDLEM JF – IKKE JUSSTUDENT” er forbeholdt støttemedlemmer. Kjøp av disse skal avtales med lovboksansvarlig/nestleder før salg og salg uten slik godkjenning vil ikke gi kjøper rett på medlemsskap i JF.
 • Dersom dere ikke finner ønsket størrelsen i boksene som skal ned i Lovboksen, og den heller ikke ligger i reserveboksene på JF-kontoret, finnes dessverre ikke størrelsen.
 • Det er ikke under noen forutsetning tillatt å gi kjøpere rabatt eller anvende priser brukt ved JF-dagen ved salg, uten at dette skriftlig avtalt med lovboksansvarlig/nestleder i JF.

Eventuelt:

Dersom det kommer inn spørsmål som ikke kan besvares, ta kontakt med nestleder på nestleder@juristforeningen.com. Spørsmål som gjelder JF-kort og betaling, henvises til kortansvarlig på medlemskort@juristforeningen.com. Dersom det oppstår noen problemer underveis, ta  lovboksansvarlig eller nestleder JF gjennom kontaktlisten.