Injuria

Injuria er tidsskriftet som lages av og for jusstudentene i Bergen, og sendes ut gratis til alle studenter ved Det juridiske fakultet. Vi utgir seks utgaver i året og har et opplag på 2 100.

Injuria tar opp både faglige og mindre faglige problemstillinger og dekker det aktive studentmiljøet på Dragefjellet. Målet vårt er å lage et blad som er variert og interessant å lese, med både rent faglige artikler og artikler om aktiviteten til de ulike undergruppene i Juristforeningen.

Liker du å skrive, ta bilder, lese korrektur eller drive med layout/settingarbeid? Vi trenger stadig flere bidragsytere, og alle nysgjerrige er hjertelig velkomne på redaksjonsmøter og fester i regi av Injuria!

Når vi begynner arbeidet med en ny utgave har vi redaksjonsmøter på torsdager kl. 16:30 på seminarrom 5 (nybygget). Her deler vi ut saker som vi ønsker å dekke til kommende utgave. Når vi har begynt arbeidet med utgaven prøver vi å få til skrivekvelder, hvor journalistene kan komme og skrive, samarbeide og få tilbakemelding fra redaktør eller journalistansvarlig. Videre har vi slippfester etter hver utgave, for å feire godt utført arbeid, hvor alle er velkomne.

Alle bidrag, innspill og ris/ros tas også i mot med takk!

For mer informasjon:
– Facebook-siden vår: Injuria
– Facebook-gruppen vår: Injuria Redaksjonen
post@injuria.no
– ta kontakt med noen i styret

injuria