Soundboks Eckel (med ryggsekk)

Loading...
All Bookings
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
Lør
Søn
apr 17, 2023 - apr 23, 2023
17
18
19
20
21
22
23
apr 24, 2023 - apr 30, 2023
24
25
26
27
28
29
30
mai 1, 2023 - mai 7, 2023
01
02
03
04
05
06
07
mai 8, 2023 - mai 14, 2023
08
09
10
11
12
13
14
mai 15, 2023 - mai 21, 2023
mai 22, 2023 - mai 28, 2023
22
23
24
25
26
27
28
mai 29, 2023 - jun 4, 2023
29
30
31
01
02
03
04
jun 5, 2023 - jun 11, 2023
05
06
07
08
09
10
11
jun 12, 2023 - jun 18, 2023
12
13
14
15
16
17
18
jun 19, 2023 - jun 25, 2023
19
20
21
22
23
24
25
jun 26, 2023 - jul 2, 2023
26
27
28
29
30
01
02
jul 3, 2023 - jul 9, 2023
03
04
05
06
07
08
09
Laster kalender...
-
Tilgjengelig
 
-
Reservert
 
-
Avventer behandling

Undergruppe*:

Grunnlag for leie*:

Email*:

Time Slots*:

Retningslinjer for bruken av soundboksen

§1 Formål

Soundboksen er anskaffet med formål som en gode for Juristforeningens (JF) undergrupper til eksempelvis opptredener, trening, kamper, kick-off og promotering. 

§ 2 Avgrensning

Soundboksen skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer. Privat bruk av soundboksen er ikke tillatt.

§ 3 Reservasjon av soundboksen

Soundboksen reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Jussrevyen, Fadderkomité, ALD, og Ballkomitéen om bruk av soundboksen til deres primære arrangementer.

I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en god løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett.

Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for undergruppen, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket soundboksen først.

Undergruppene skal samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av soundboksen.

§ 4 Alminnelig bruk av soundboksen

1.   Ved tilbakelevering av soundboksen skal de plasseres på JF-kontoret.

2.   Undergruppen plikter å sikre at soundboksen lades etter bruk.

§ 5 Skader

1.   Det er undergruppen som er ansvarlig for soundboksen. De skal leveres tilbake i samme tilstand som de ble hentet ut.

2.   Ved eventuelle skader på soundboksen skal skaden straks rapporteres til nestleder.

3.   Undergruppene som benytter soundboksen, står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader

§ 6 Organisering

1.   Alle henvendelser om soundboksen skal til nestleder, som kan nåes på nestleder@juristforeningen.com.

2.   Det overordnede tilsynet med soundboksen faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av soundboksen vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.

3.   Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.

4.   KU skal underrettes dersom det skjer skade på soundboksen.

§ 7 overtredelse av § 4, § 5.

1.   Ved mislighold av § 4 og § 5 forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av soundboksen i en passende periode.

§ 8 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent av Foreningsstyret 23.02.2021

Følg oss på sosiale medier: