Søk
Close this search box.

Juridisk Volleyballklubb internvalg

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Juridisk Volleyballklubb avholder internvalg torsdag 30. mars kl. 16, seminarrom B

Det er viktig at så mange som mulig kommer på intervalget, uavhengig om man selv stiller til valg. Dette for å sikre at styret som innstilles har bred støtte blant klubbens medlemmer! 

Alle styrevervene er på valg. Det betyr at du kan stille til valg på et eller flere av følgende verv (nåværende vervholder i parentes):

Leder (Ragnhild Klerud Johannessen) – Det overordnede ansvaret for driften av klubben.
Nestleder (Jørgen Falkheim) – Leders høyre hånd.
Sportslig ansvarlig (Magnus Hovda Bergersen) – Ansvar for treninger og kamper.
Økonomiansvarlig (Frida Stang) – Ansvar for å utarbeide budsjetter og føre regnskap.
Informasjonsansvarlig (Jonas Garberg) – Ansvar for informasjonsflyten mellom styret og klubbens medlemmer.
Arrangementansvarlig (Rikke Vittersten) – Ansvar for JVKs diverse arrangementer.
Markedsansvarlig (Aina Moum) – Ansvaret for å markedsføre klubben, herunder å skaffe klubben sponsorer

Dersom du har ytterligere spørsmål om de ulike styrevervene kan du kontakte den nåværende vervholder.

Man kan stille til valg ved å melde sin interesse i forkant, og ved å annonsere sitt kandidatur under selve valget. Av hensyn til selve valggjennomføringen hadde vi imidlertid satt pris på om de som ønsker å stille til valg i forkant av valget sender en epost til volleyball@juristforeningen.com. Merk eposten «Internvalg JVK» og presiser hvilke(t) verv du ønsker å stille til. Dersom flere personer stiller til samme verv blir det mulighet for å holde en kort appell.

Følg oss på sosiale medier:

Følg oss på sosiale medier:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skroll til toppen