Juridisk arrangementsklubb (JURAK)

JURAK er undergruppen med hovedansvar for de fleste store sosiale arrangementene ved fakultetet. Vi består av et styre på syv og utvalgte, faste komitémedlemmer, samt en åpen medlemsmasse som pleier å være ganske stor. Disse inkluderes naturligvis også i planleggingen og gjennomføringen av våre arrangementer. Sammen bidrar vi til å gjøre hverdagen morsommere for Bergens jusstudenter!

jurak

Følg oss på sosiale medier: