Søk
Close this search box.

Internvalg Jurak

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Mandag 20. aprilavholder Jurak internvalg, hvor alle 7 styrestillingene blir mulige å stille på. Dette er leder, nestleder, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig, sosialansvarlig, økonomiansvarlig og sekretær.
Tid og sted: seminarrom 4, mandag 20.04 kl. 15.30.

Jurak er en gruppe med fast medlemsmasse som arrangerer mye av det sosiale på jussen, blant annet studentcruise, internaften, 17.Mai, juleavslutning og russefest, i tillegg til masse interne arrangementer. Leder har overordnet og delegerende ansvar for hele gruppen og har i tillegg hovedansvaret for internaften. Nestleder fungerer som vara der leder ikke kan og har ansvar for 17. Mai feiringen. Sosialansvarlig er ansvarlig for det sosiale innad i gruppen, og arrangerer med sosialkomiteen under seg pubquiz og interne hytteturer. Økonomiansvarlig er ansvarlig for regnskap og budsjett. Markedsansvarlig er ansvarlig for å med markedskomiteen under seg, sørge for sponsormidler osv til pubquiz og andre konkurranser og arrangementer i regi av jurak. Infoansvarlig er ansvarlig for events på Facebook og arrangering av medlemsmøter. Sekretær er ansvarlig for å føre referat fra styre- og medlemsmøter, og har hovedansvaret for arrangering av juleavslutningen. Dette er de faste oppgavene, men det dukker også ofte opp ekstra ting som må gjøres og da forventes det at styret stiller opp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende leder Mikkel Økern Walday på mail waldaymikkel@gmail.com, tlf 92012230, eller Facebook.

Følg oss på sosiale medier:

Følg oss på sosiale medier:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skroll til toppen