Søk
Close this search box.

Internvalg Club Jur

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Har du lyst å sitte i Club Jurs styre neste semester?

Onsdag 29. april klokken 14:00 avholder Club Jur styrevalg på Fjøset!

Alle som har interesse eller engasjement i clubben oppfordres til å stille, enten det er for å stille til valg eller la sin stemme bli hørt.

Det er mulig å stille til følgende verv:
– Økonomiansvarlig
– Nestleder
– Sjenkeleder

Ellers kan det nevnes at man i besittelse av et verv får være fadder og er selvskreven gjest på internaften!

Nedenfor følger en liste over de respektive verv, samt en kort beskrivelse av hva vervet innebærer.

Leder:
Overordnet ansvar for alt som foregår på Fjøset. Administrative oppgaver, representere CJ på foreningsmøter, inngå avtaler, holde styremøter, holde arrangementer etc.

Nestleder:
Clubsjefens stedfortreder. Har hovedansvar for varebeholdningen og all kundekontakt/bestilling fra Hansa

Økonomiansvarlig:
Ansvar for at clubben holder seg innenfor de økonomiske rammene i budsjettet. Ellers overordnet ansvar for arrangementsoppgjør og tilbakeføring av utlegg, samt regnskapsføring og budsjettplanlegging.

PR-ansvarlig:
Ansvar for promotering og markedsføring av clubbens virksomhet. Ansvar for facebookeventer, promotering i forelesning og plakater etc.

Teknisk ansvarlig:
Ansvar for vedlikehold av clubbens tekniske utstyr samt eventuelt innkjøp og utleie.

Komiteansvarlig
Ansvar for å nedsette og administrere komiteer til clubbens store arrangementer, julebord, hyttetur etc.

Sekretær
Ansvar for å skrive referat på hvert styremøte. Det forventes god kaffekoking og produksjon av spisevennlig bakverk. Ellers ansvar for innkjøp av nødvendige dagligdagse artikler/rekvisita som vaskemiddel etc.

Sjenkeleder x 4:
Det overordnede ansvaret bak baren på clubbens ulike arrangementer. Dette innebærer å ta oppgjør, opplæring av medlemmer, sjenking av drikkevarer og andre faste rutiner hva fyll og fanteri angår.

Utover de nevnte ansvarsområder må det påpekes at clubbens arbeid hovedsakelig drives på dugnadsånd hvor alle hjelper alle!

Følg oss på sosiale medier:

Følg oss på sosiale medier:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skroll til toppen