Søk
Close this search box.

Informasjon om Kontrollutvalget-verv

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen 25.april. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret.

Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)! 

Det vil også være mulig å stille direkte på Generalforsamlingen 11.mai, men vi anbefaler å melde interesse som nevnt overfor. Obs – for ledervervet må interesse meldes senest 7 dager før vårens generalforsamling 11.mai, dette fordi Valgkomiteen skal ha mulighet til å intervjue potensielle kandidater. Ønsker du å stille som leder  av KU må du enten skrive deg opp på nominasjonslisten innen fristen eller ha tatt kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen torsdag 4.mai.

Om verv i kontrollutvalget

Vi har seks ledige verv i Kontrollutvalget som skal velges på Generalforsamlingen 11. Mai! Det er fem verv som styremedlemmer, og ett verv som leder av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er et uavhengig organ i Juristforeningen som har ansvar for å kontrollere at foreningen drives i henhold til Lov om Juristforeningen og foreningens retningslinjer og ellers arbeide for å fremme en inkluderende og rettferdig forening med høy aktivitet og effektiv drift.

KU har et særlig ansvar for å sørge for at foreningen drives på en økonomisk forsvarlig måte.

Kontrollutvalget består av totalt seks styremedlemmer, og ett lederverv. Vi har styremøter annen hver uke før Foreningsstyret har sitt møte (og ellers ved behov) hvor vi blant annet diskuterer sakslisten som Foreningsstyret skal behandle.

Det kan være vanskelig å skjønne hva vi i Kontrollutvalget driver med. Noen konkrete ting kan nevnes:

  • Vi har hovedansvaret for at Lov om Juristforeningen og foreningens retningslinjer er oppdaterte og riktige. Vi har også den endelige kompetanse til å tolke loven. Det er praktisk for eksempel når Foreningsstyret skal behandle en sak opp mot en bestemmelse i loven.
  • Vi avgjør habilitetsspørsmål i forbindelse med behandling av saker i Foreningsstyret eller ved intervjuer av Valgkomiteen.
  • Vi bistår Foreningsstyret, Arbeidsutvalget, Valgkomiteen og undergruppene dersom de skulle ha spørsmål om regler, prosesser og diverse. Da vervene i Juristforeningen (som hovedregel) byttes ut hvert år, er det ikke sjeldent at ledere av undergrupper eller andre har spørsmål om hvordan de skal gjennomføre ønskede prosesser. Vi skal ha god oversikt over de regler som til enhver tid foreligger.

Fordi oppgavene våre krever god oversikt i Juristforeningen er det en stor fordel om du har hatt verv i foreningen tidligere! Det er imidlertid ikke et absolutt krav – som objektivt kontrollorgan er det en fordel med styremedlemmer med ulike erfaringer og bakgrunner.

Et verv i Kontrollutvalget er noe for deg dersom du ønsker å engasjere deg i et sentralt verv i Juristforeningen hvor du har god oversikt og innblikk i alt som skjer i foreningen. Du har kanskje sans for å rydde opp i et system av regler? Du er ikke redd for å si meningene dine! Et verv i Kontrollutvalget vil gi deg mange nyttige erfaringer, og du får muligheten til å samarbeide med mange andre flinke vervtakere!

Spesielt om ledervervet

Det som skiller ledervervet fra de ytterligere vervene er at vedkommende har det overordnede ansvaret for at Kontrollutvalget drives på en effektiv måte. For å gjøre det er det avgjørende å ha god struktur, oversikt, og arbeidsfordeling innad i utvalget: det er med andre ord en fordel å ha lederegenskaper.

Som leder for Kontrollutvalget sitter en også i Foreningsstyret med kontrollfunksjon. Som en del av Foreningsstyret deltar man på Foreningsstyremøter og er også med på det sosiale som arrangeres i regi av dem!

Har du noen spørsmål om verv som styremedlem eller ledervervet? Ta kontakt på mail: ku@juristforeningen.com.

Følg oss på sosiale medier:

Følg oss på sosiale medier:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skroll til toppen