Søk
Close this search box.

Generalforsamlingen – enkelt forklart

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Torsdag 21. november går Generalforsamlingen av stabelen i Auditorium 1. Tiden rundt GF snakker eldre  studenter og erfarne vervholdere like naturlig om GF som middagsplaner og lørdagens hook. For de av oss som ikke har vært på GF før, eller kanskje til og med ikke har hørt om GF, kan det være vanskelig å henge med i svingene.

Generalforsamlingen er Juristforeningens høyeste organ, og alle de viktigste beslutningene tas her. Hvis du er interessert i foreningsstrukturen, se her. Nedenfor kommer en liten smørbrødliste over ting som er nyttige å vite til GF.

Hvem kan dra på GF? 

Alle Juristforeningens medlemmer kan delta på GF. Livstidsmedlemskap koster 500 kr, og kan kjøpes her.

Hva må du selv ha med? 

Ettersom det er begrensede lademuligheter, anbefaler vi alle å ha med fulladet PC, mobil eller nettbrett. Dette er nødvendig for å kunne delta på den elektroniske stemmegivningen. Det er også lurt å ha blekka foran seg på PC-en for å kunne henge med.

Blir det mat på GF? 

Ja, det serveres pizza ca. halvveis under GF. Det er likevel mange som pleier å ha med drikke, yoghurt eller lignende (frukt/snacks). Dette kan være lurt for å holde blodsukkeret oppe under lange diskusjoner.

Hva er «blekka»?

Blekka er den formelle innkallingen til Generalforsamlingen, og skal inneholde saksliste, regler om stemmerett, semesterrapporter, semesterplan og foreløpige nominasjonslister til de ulike undergruppene jf. Lov om Juristforeningen § 3-3 (3). Blekka kan også inneholde forslag til lovendringer, vedtektsendringer, søknader om prøvemedlemskap for undergrupper, fullverdig medlemskap for undergrupper, oppløsning av undergrupper, regnskaper og budsjetter jf. § 3-3 (4).

Blekka finner du her (krever innlogging).

Hva er «benking»? 

De fleste undergruppene har hatt internvalg før GF hvor de har innstilt enkeltpersoner til de ulike vervene. Vanligvis er det disse som også blir valgt på GF. Det er likevel åpent for hvem som helst å stille imot de innstilte kandidatene på GF, og det er dette som kalles benking. Da inviteres alle kandidatene til å holde en appell om hvorfor de skal velges av GF. Etterpå skjer avstemning elektronisk på menti.com.

Hvordan fungerer avstemning på GF?

Det er svært mange saker til behandling på GF, og det kan være vanskelig å følge med når voteringene skjer. Det kan derfor være lurt å lese gjennom blekka på forhånd for å få et overblikk over hva som skal til behandling. Hvis du har spørsmål til saker eller votering er det sannsynligvis mange som lurer på det samme som deg, og det er ingen skam å stille spørsmål dersom noe skulle være uklart!

De fleste voteringene skjer ved håndsopprekning der simpelt flertall er tilstrekkelig. Ved personvalg skjer stemmegivningen digitalt på menti.com.

Følgende saker krever kvalifisert flertall: Lovendringsforslag, vedtakelse av budsjett for Foreningsstyret, vedtakelse av investeringer til en verdi av mer enn kr. 200.000, eksklusjon av medlemmer, opptak av nye undergrupper og inngåelse og oppsigelse av spareavtaler mellom undergrupper og foreningen.

Dersom noen ønsker å fremme en sak for GF som ikke allerede fremgår av Blekka, kan GF med 2/3 flertall vedta at saken likevel skal behandles. Dette kalles realitetsbehandling. I starten av hvert GF er det vanlig at det fremmes forslag om realitetsbehandling, for eksempel fordi det er kommet inn søknader som ikke oppfyller innholdskravene i Juristforeningsloven.

Hva med å ta ordet? 

Hvem som helst kan ta ordet på GF, og man snakker på vegne av seg selv. Alle som tar ordet må si navnet sitt før de taler. Dersom du har verv i en undergruppe, må du i tillegg opplyse om hvilken undergruppe du tilhører før du snakker. Dette betyr ikke at du snakker på vegne av undergruppen, men det er fint for resten av GF å vite hvilken bakgrunn de som tar ordet har.

Taletiden på hvert innlegg må ikke overstige ett minutt. (Innlegg vises med én finger i luften.) D. Det gis adgang til to replikker til hvert innlegg (replikk vises med to fingre i luften), med anledning til en svarreplikk (svarreplikk vises med to fingre i luften). Replikker og svarreplikker skal ikke overstige et halvt minutt. Møteledelsen har adgang til å sette strek dersom det er nødvendig av tidshensyn.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt via mail (info@juristforeningen.com) eller på Facebook.

Følg oss på sosiale medier:

Følg oss på sosiale medier:

Del:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skroll til toppen