Søk
Close this search box.

Jusskontakt

Jusskontakt er en nyopprettet undergruppe i Juristforeningen I Bergen (Jusskontakt ble innvilget et ettårig prøvemedlemsskap på Juristforeningens generalforsamling 11.05.17)

Vi ønsker å gi jusstudenter en mulighet til å utvikle og forbedre egne evner til å løse juridiske problemstillinger i praksis. Dette vil vi gjøre ved at Jusskontakt fungere som bindeledd og tilrettelegger mellom bedrift, en student som fungerer som bedriftens juridiske kontaktperson og en mentor med juridisk kontrollfunksjon.

Hvordan velges bedriften?

Vi ønsker å rette tilbudet mot nylig oppstartede små bedrifter, slik som gründerbedrifter. Bedriften velges på bakgrunn av samtaler med Jusskontakt der hvilket rettsområde de primært trenger hjelp med vil spille en rolle. Dette er av hensyn til å finne gode mentorer og studenter. Videre vil det være viktig at bedriften forstår Jusskontakts formål og dets begrensninger som en studentgruppe.

Hvordan velges mentoren?

Mentoren må være erfaren på rettsområdet, både for at bedriften skal kunne være trygg på kontrollfunksjonen, men også fordi vedkommende må kunne si ifra dersom studenten forsøker å gi bedriften absolutte svar på juridiske spørsmål som er for kravstore for en student. Videre bør mentoren ha et ønske om å komme i kontakt med engasjerte og arbeidsvillige studenter mentoren neppe ville ha møtt ellers.

Hvordan velges aktuelle studenter

For å sørge for en objektiv vurdering der styret i Jusskontakt får en fremtredende rolle ved valg studenten, ønsker vi å bruke eksterne intervjuere. Vi ønsker at styret i Jusskontakt, i samråd med den aktuelle mentoren og bedriften, utvikler spørsmålene slik at alle tre har best mulig forutsetning for samarbeidet.

Per dags dato ser vi for å oss to intervjurunder, der bedriften og juristen inviteres til å delta på siste intervjurunde og at disse velger den endelige kandidaten. Et medlem fra Jusskontakt sitt styre skal være med på hvert steg i prosessen for å kontrollere at retninjinene overholdes. I alle ledd har i tillegg Juristforeningens eget kontrollorgan, Kontrollutvalget, møterett, men ingen plikt.

Av hensyn til formålet om selvutvikling ønsker vi primært at studenter søker alene, men det er åpning for å søke i par, dersom paret som søker har erfaring med å samarbeide godt om juridiske problemstillinger.

Ansvarsfraskrivelser for Jusskontakt(og studenten) og for Mentoren

– Grunnavtale mellom studenten og bedriften om estimert timesbruk per uke/måned

– Avtale mellom ekstern intervjuer og Jusskontakt

– Taushetserklæringer for alle ledd

– Avtale mellom Jusskontakt og bedriften

– Avtale mellom mentoren og jusskontakt

Skroll til toppen