Infomøte om verv i FS/AU/KU/VK

Foreningsstyret (FS), Arbeidsutvalget (AU), Kontrollutvalget (KU) og Valgkomiteen (VK) inviterer til informasjonsmøte om de forskjellige vervene 5. mai kl. 14.15 til 16.00 på auditorium 2.

Dersom du er interessert i noen av vervene i disse organene håper vi på å se deg denne dagen. Dersom du lurer på mer om hvordan strukturen fungerer kan du se her: http://juristforeningen.com/om-foreningen/

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med den aktuelle vervtaker. For generelle spørsmål – og kontaktinformasjon til de som ikke er opplistet på linket side – kontakt: info@juristforeningen.com

Informasjonsmøtet har forøvrig ingen sammenheng med valget av vervplassene i disse organene. Dette blir gjort ved å skrive seg opp på lister som blir lagt ut i Lovboksen når det nærmer seg Generalforsamling. Selve valget foregår på Generalforsamlingen.

Vel møtt!

Generalforsamling – vår

Vårens Generalforsamling avholdes 21. mai i auditorium 1. Dørene åpner kl. 16.00 og forsamlingen starter kl. 16.30.

Generalforsamlingen er øverste organ i Juristforeningen , hvor alle de viktigste beslutningene tas. Om du er interessert i foreningens struktur, se her: https://juristforeningen.com/om-foreningen/

Alle Juristforeningens medlemmer oppfordres til å møte opp for å være med å forme sin forening. Det er i tillegg et krav om at man er medlem av Juristforeningen for å delta på Generalforsamlingen, så husk JF-kortet.

Mer informasjon om Generalforsamlingen kan også finnes i Lov om Juristforeningen: http://goo.gl/YCS5dh (krever innlogging på MiSide)

Følg med på facebookevent for jevnlige oppdateringer og ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/events/1582459555352145/

Internvalg Club Jur

Har du lyst å sitte i Club Jurs styre neste semester?

Onsdag 29. april klokken 14:00 avholder Club Jur styrevalg på Fjøset!

Alle som har interesse eller engasjement i clubben oppfordres til å stille, enten det er for å stille til valg eller la sin stemme bli hørt.

Det er mulig å stille til følgende verv:
– Økonomiansvarlig
– Nestleder
– Sjenkeleder

Ellers kan det nevnes at man i besittelse av et verv får være fadder og er selvskreven gjest på internaften!

Nedenfor følger en liste over de respektive verv, samt en kort beskrivelse av hva vervet innebærer.

Leder:
Overordnet ansvar for alt som foregår på Fjøset. Administrative oppgaver, representere CJ på foreningsmøter, inngå avtaler, holde styremøter, holde arrangementer etc.

Nestleder:
Clubsjefens stedfortreder. Har hovedansvar for varebeholdningen og all kundekontakt/bestilling fra Hansa

Økonomiansvarlig:
Ansvar for at clubben holder seg innenfor de økonomiske rammene i budsjettet. Ellers overordnet ansvar for arrangementsoppgjør og tilbakeføring av utlegg, samt regnskapsføring og budsjettplanlegging.

PR-ansvarlig:
Ansvar for promotering og markedsføring av clubbens virksomhet. Ansvar for facebookeventer, promotering i forelesning og plakater etc.

Teknisk ansvarlig:
Ansvar for vedlikehold av clubbens tekniske utstyr samt eventuelt innkjøp og utleie.

Komiteansvarlig
Ansvar for å nedsette og administrere komiteer til clubbens store arrangementer, julebord, hyttetur etc.

Sekretær
Ansvar for å skrive referat på hvert styremøte. Det forventes god kaffekoking og produksjon av spisevennlig bakverk. Ellers ansvar for innkjøp av nødvendige dagligdagse artikler/rekvisita som vaskemiddel etc.

Sjenkeleder x 4:
Det overordnede ansvaret bak baren på clubbens ulike arrangementer. Dette innebærer å ta oppgjør, opplæring av medlemmer, sjenking av drikkevarer og andre faste rutiner hva fyll og fanteri angår.

Utover de nevnte ansvarsområder må det påpekes at clubbens arbeid hovedsakelig drives på dugnadsånd hvor alle hjelper alle!