Internvalg Juridisk innebandyklubb

Det avholdes internvalg for Juridisk innebandyklubb 9. april kl. 16:00 på Seminarrom 1. Det vil være mulig å stille til følgende styreverv; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sponsoransvarlig, gutt- og jentetrener.

Her er litt info om de ulike rollene og oppgavene for de ulike verv:

 • Leder har ansvar for å følge opp at de andre styrevervene gjør sin jobb, samt å organisere klubben.
 • Nestleder har hovedsaklig som oppgave å avlaste leder.
 • Økonomiansvarlig fører regnskap og lager budsjett for hvert enkelt år.
 • Sponsoransvarlig har som oppgave å sikre sponsoravtaler til innbandyklubben for å sikre en god økonomi.
 • Informasjonsansvarlig har ansvaret for å sende ut meldinger og lage arrangementer for treninger og andre aktiviteter.
 • Guttetrener har ansvar for å gjennomføre guttetreninger. Dette vervet krever stort sett at vedkommende kan stille opp på annenhver tirsdags- og torsdagstrening.
 • Jentetrener har ansvar for å gjennomføre jentetreninger. Dette vervet krever stort sett at vedkommende kan stille opp på annenhver tirsdags- og torsdagstrening.Ingen av vervene krever noe forkunnskaper, så her er det bare å stille til valg. Vi kan friste med fadderplasser, samt at det er veldig morsomt, lærerikt og sosiaslt å ha styreverv i juridisk innebandyklubb.

  For å stille til verv må man være medlem av juristforeningen.

  Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Følg oss på sosiale medier: