Peder Ås (SU84517)

Bekreft

 

Kjørelogg finner du her.

 

Retningslinjer for bruken av Juristforeningens biler

§1 Formål

Bilene er anskaffet med det formål å avhjelpe transportbehovet til Juristforeningens (JF) daglige drift, herunder undergruppenes behov for transport til opptredener, kamper, promotering, innkjøp m.m.

 

§ 2 Avgrensning

Bilene skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer til formål som nevnt i § 1. Privat bruk av bilene er ikke tillatt.

 

§ 3 Reservasjon av bilene

Bilene reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Juridiske Vinterleker, Revyen, Lovstafetten, Fadderkomeeten, ALD, Nordisk Uke (NU) og Ballkomitéen om bruk av bilene til deres primære arrangementer. I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en minnelig løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett. Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for ovennevnte undergruppe, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket bilene først, og om gruppene har mulighet til å bruke alternativ transport.

Undergruppene skal samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av bilene.

 

§ 4 Alminnelig bruk av bilene

 1. Det skal løpende føres bilfaktura for hver enkel kjøretur med bilene. Det kan likevel gjøres unntak fra kravet om føring av bilfaktura for hver enkelt tur dersom en undergruppe disponerer bilene over flere enkeltturer, og det er på det rene at ingen andre undergrupper skal bruke bilene i mellomtiden. I så tilfelle er det tilstrekkelig å føre en samlet bilfaktura.
 2. Bilfakturaen skal inneholde navn på fører, dato, navn på bilen som er brukt, startkilometer, sluttkilometer, og turens kostnad i kroner, beregnet ut ifra den til enhver tid gjeldende sats. Innholdet skal føres med blokkbokstaver.
 3. Bilfakturaen føres i permen på JF-kontoret merket «bilfaktura».
 4. Sjåfør av bilen er til enhver tid er ansvarlig for at kjøreturen foregår på en forsvarlig og trygg måte. Han skal før kjøreturen tiltar forsikre seg om at det er tilstrekkelig drivstoff på tanken til å gjennomføre kjøreturen. Videre skal sjåføren føre bilen i henhold til vegtrafikkloven, ha ansvaret for bilnøkkelen og at bilfaktura er korrekt utfylt. Etter endt kjøretur skal bilnøkkelen umiddelbart returneres til anvist plass på JF-kontoret. Eventuelle bøter betales av føreren.
 5. Det er førers ansvar før kjørestart er å kontrollere at følgende ligger i bilen; 1 ekstra dekk, utstyr for dekkskifte (jekk, hjulkryss), førstehjelpsutstyr, 2 refleksvester, dieselkort og kode for dette.
 6. Ved tilbakelevering av biler skal bilene parkeres på anvist område. Det ligger kart i bilene som viser tilgjengelige parkeringsmuligheter.
 7. Sjåfør skal etter kjøreturen er ferdig fjerne alt søppel og avfall i bilen og påse at bilen ellers fremstår som ryddig. Dersom man ankommer bilen, og den ikke er ryddet skal det meldes fra til bilansvarlig (assistent under nestleder) i JF umiddelbart.
 8. Ved fylling av drivstoff skal Circle K-kort som ligger i bilene benyttes.

 

§ 5 Skader og forsikring

 1. Bilene skal være kaskoforsikret.
 2. Ved eventuelle skader på bilene skal skaderapport utfylles, og skaden straks rapporteres til nestleder eller bilansvarlig.
 3. Undergruppene som benytter bilene står økonomisk ansvarlig for egenandelen til forsikringsselskapet ved eventuelle skader.
 4. Ved grov uaktsomhet og bortfall av forsikringen står føreren av bilen personlig ansvarlig for de pådratte skader.

 

§ 6 Organisering

 1. Alle henvendelser om bilbruk skal henvendes til bilassistent, som kan nåes på bilansvarlig@juristforeningen.com. I de tilfeller det er nødvendig å involvere nestleder vil kommunikasjonen gå fra undergruppe til bilansvarlig, som deretter tar de saker det er nødvendig videre til nestleder.
 2. Det overordnede tilsynet med bilene faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av bilene vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
 3. Ved bruk av bilene over 500 kilometer per tur/arrangement kan det vedtas at undergruppen betaler fastpris på bilene dersom dette er økonomisk forsvarlig i henhold til vedtatt budsjett. Juristforeningen forbeholder seg retten til å justere prisen for bruk dersom økonomiske hensyn krever dette
 4. Bilansvarlig skal i samråd med foreningens nestleder følge opp den daglige bruken av bilene. Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.
 5. KU skal underrettes dersom det skjer skade på bilene.

 

§ 7 overtredelse av § 4, § 5 (2) og § 5 (4)

 1. Ved mislighold av § 4 og § 5 (2) forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av bilene i en passende periode.
 2. Dersom fører utøver grov uaktsomhet etter § 5 (4) mister vedkommende rett til fremtidig bruk av bilene.

 

§ 8 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent med endringer av Foreningsstyret 05.03.2019

 

Nytt Foreningsstyre!

Posted by on 22:16 in Forside | 0 comments

Nytt Foreningsstyre!

Etter vårens generalforsamling ble Henrik Behrens valgt som ny leder av Juristforeningen. Vi gratulerer Henrik og resten av det nyvalgte Foreningsstyret. De nye innehaverne av verv i Foreningsstyret er: Nestleder: Fride Herding Solberg Økonomi: Håvard Henriksen Marked: Victor Trimboli Info: Elise Klausen Jenssen Sekretær: Bertine Brubakk Fag: Ragel Dietrichson Sæverud Kultur: Tuva Sørby Idrett: Ellen Kristine Usland KU-leder: Sunniva Mannes Tusen takk til forrige styre, og øvrige styremedlemmer i undergruppene for en kjempejobb dette...

read more

Ledige verv!

Posted by on 13:19 in Foreningen, Forside, Undergruppe | 0 comments

Ledige verv!

Vi har for øyeblikket noen ledige verv i foreningen: Filmklubben: – Markedsansvarlig Innorett: – Økonomiansvarlig Fadderkomiteen – Leder av rusfrifadderuke Jusskontakt – Leder Dersom noen av vervene høres ut som noe du ønsker å engasjere deg med, send mail til valgkomiteen@juristforeningen.com innen fredag 05/04 23.59

read more

Gratulerer, Jusrevyen!

Posted by on 17:27 in Forside, Undergruppe | 0 comments

Gratulerer, Jusrevyen!

…med terningkast 6 fra Studvest! «Alt i alt er Jungeltelegrafen akkurat slik en revy skal være» Hvis det ikke var noen tvil fra før av, innen 2. februar finnes det ikke noen bedre aktivitet på kveldstid enn å ta turen innom Straffbar for å få med seg Jusrevyen 2019: Jungeltelegrafen! Billetter koster 115,- for medlemmer av Juristforeningen, og 135 for ikke-medlemmer. Salget foregår i Vrimle mellom 11 – 13 frem til 31. Januar, eventuelt kan du også reservere billetter ved å sende mail til jusrevyenbilletter@gmail.com....

read more

Billettsalg til de XXXI Juridiske Vinterleker!

Posted by on 12:26 in Forside, Informasjon, Nyheter, Undergruppe | 0 comments

Billettsalg til de XXXI Juridiske Vinterleker!

Den 23. Januar 08:00 er det billettsalg til de XXXI Juridiske vinterleker! Billettene går som kjent fort, så her er det bare å ta på seg varme klær og stille seg tidlig i kø. Mer informasjon om billettsalget, og hva det inkluderer kan du se på Facebookarrangementet ved å klikke her!

read more

Diskusjonskveld om Juristforeningen på Straffbar

Posted by on 17:38 in Forside | 0 comments

Diskusjonskveld om Juristforeningen på Straffbar

Ønsker du å vite mer om noe ved Juristforeningen, stille oss noen spørsmål eller ta opp noe du mener bør få mer oppmerksomhet? Isåfall bør du ta turen til Straffbar den 29. Oktober klokka 17:00. Juristforeningen inviterer til en åpen diskusjonskveld der du kan ta opp hva enn du måtte ønske som vedrører Juristforeningen i en uformell setting. For mer informasjon om kvelden, gå til facebookarrangementet ved å klikke her!...

read more

Halloweenfest og JF gir tilbake!

Posted by on 11:43 in Forside | 0 comments

Halloweenfest og JF gir tilbake!

Åh, høst på Dragefjellet. Jodel preges av innlegg om K2, knekk og kont, førstissene har gått fra å stresse med exfac til exphil og selvfølgelig… Halloweenfest! Fredag 26. oktober inviterer Club Jur og Jurak til en heidundranes fest på Straffbar og, hold på hatten, dette kombineres med Dritseint (JF gir tilbake)! Leste du skummelt mye, eller kanskje skummelt lite til eksamen? Det er uansett tid for å kle deg ut og ta deg en goood fest. Mer info om arrangementet kan du finne på Facebook ved å trykke...

read more

Foreningsstyret søker assistenter!

Posted by on 09:21 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Foreningsstyret søker assistenter skoleåret 2018/2019.   NESTLEDER SØKER 3 ASSISTENTER Nestleder søker 3 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte. Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode...

read more

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent!

Posted by on 17:08 in Foreningen, Forside | 0 comments

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent!

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent som kan dele på arbeidet. Oppgavene er varierte og gjelder blant annet ansvar for de sosiale plattformene som Facebook og LinkedIn og annen promotering av Jusskontakt overfor bedrifter, studenter og våre juridiske samarbeidspartnere gjennom andre kanaler.   Vi søker en engasjert student med interesse for markedsføring. Det teller svært positivt dersom vedkommende har kunnskap om eller er villig til å sette seg inn i redigeringsprogrammer som photoshop og liknende.   Det oppfordres spesielt til at...

read more

Juristforeningen søker 3 personer til helt nytt utvalg!

Posted by on 17:29 in Foreningen, Forside | 0 comments

Juristforeningen søker 3 personer til helt nytt utvalg!

Har du lyst til å bli med på noe stort? Har du lyst til å skape noe som vil stå igjen i årevis? JF vil ha deg! Foreningen søker 3 personer som sammen med foreningsstyret skal se på hva vi kan investere i for fremtiden. Burde man for eksempel investere mer i Straffbar? Hvordan kan foreningen bli et bedre sted for alle jusstudenter? Har du spørsmål? Send mail til leder@juristforeningen.com Søknadsfristen er søndag 4.februar. Søknader sendes til leder@juristforeningen.com PS: Medlemmer av utvalget får mulighet til å komme på...

read more

Assistenter søkes fortsatt!

Posted by on 18:00 in Foreningen, Forside, Ukategorisert | 0 comments

Assistenter søkes fortsatt!

– Juristforeningen og Arbeidsutvalget søker fortsatt noen assistenter for skoleåret 2017/2018 NESTLEDER SØKER ASSISTENTER Nestleder søker assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret/Arbeidsutvalget og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte. Felles for...

read more