Marte Kirkerud (SV30198)

Bekreft

Kjørelogg finner du her.

 

Retningslinjer for bruken av Juristforeningens biler

§ 1 Formål

Bilene er anskaffet med det formål å avhjelpe transportbehovet til Juristforeningens (JF) daglige drift, herunder undergruppenes behov for transport til opptredener, kamper, promotering, innkjøp m.m.

§ 2 Avgrensning

Bilene skal kun brukes av Juristforeningens medlemmer til formål som nevnt i § 1. Privat bruk av bilene er ikke tillatt.

§ 3 Reservasjon av bilene

Bilene reserveres på Juristforeningens hjemmeside. Undergruppene skal samarbeide med Juridiske Vinterleker, Revyen, Lovstafetten, Fadderdagene, ALD, Nordisk Uke(NU) og Ballkomitéen om bruk av bilene til deres primære arrangementer. I de tilfeller der undergruppene ikke kommer til en minnelig løsning seg imellom, avgjør nestleder hvilken undergruppe som skal ha fortrinnsrett. Vurderingen vil bero på om arrangementet er sentralt for ovennevnte undergruppe, og andre eksempelvis påvirkende faktorer som hvem som har booket bilene først, og om gruppene har mulighet til å bruke alternativ transport.

Bookingløsningen tilgjengelig på våre nettsider er åpen slik at undergruppene selv kan, og skal, samarbeide seg imellom for å sikre effektiv bruk av bilene.

§ 4 Alminnelig bruk av bilene

 1. Det skal løpende føres kjørelogg og bilfaktura for hver enkel kjøretur med bilene. Det kan likevel gjøres unntak fra kravet om føring av kjørelogg og bilfaktura for hver enkelt tur dersom en undergruppe disponerer bilene over flere enkeltturer, og det er på det rene at ingen andre undergrupper skal bruke bilene i mellomtiden. I så tilfelle er det tilstrekkelig å føre en samlet kjørelogg og bilfaktura.
 2. Kjøreloggen skal føres umiddelbart ved avslutning av tur. Kjøreloggen skal inneholde kilometerstand ved kjøreturens start og kilometerstand ved kjøreturens ende, samt være signert av føreren for turen.
 3. Kjøreloggen er digital og linken står i hver enkelt bil på utsiden av permen.
 4. Bilfakturaen skal inneholde navn på bilen som er brukt, dato, navn på undergruppe, navn på fører, antall kjørte kilometer og turens kostnad i kroner, beregnet ut ifra den til enhver tid gjeldende sats. Innholdet skal føres med blokkbokstaver.
 5. Etter endt kjøretur skal det tas en kopi av bilfakturaen. Originalen legges i hylle på JF-kontoret merket «bilfaktura», mens undergruppen beholder kopien til sitt interne regnskap.
 6. Sjåfør av bilen er til enhver tid er ansvarlig for at kjøreturen foregår på en forsvarlig og trygg måte. Han skal før kjøreturen tiltar forsikre seg om at det er tilstrekkelig drivstoff på tanken til å gjennomføre kjøreturen. Videre skal sjåføren føre bilen i henhold til vegtrafikkloven, ha ansvaret for bilnøkkelen og at kjørelogg og bilfaktura er korrekt utfylt. Etter endt kjøretur skal bilnøkkelen umiddelbart returneres til anvist plass på JF-kontoret. Eventuelle bøter betales av føreren.
 7. Det er førers ansvar før kjørestart er å kontrollere at følgende ligger i bilen; 1 ekstra dekk, utstyr for dekkskifte (jekk, hjulkryss), førstehjelpsutstyr , 2 refleksvester, dieselkort og kode for dette.
 8. Ved tilbakelevering av biler skal bilene parkeres på anvist område. Det ligger kart i bilene som viser tilgjengelige parkeringsmuligheter.
 9. Sjåfør skal etter kjøreturen er ferdig fjerne alt søppel og avfall i bilen og påse at bilen ellers fremstår som ryddig. Dersom man ankommer bilen, og den ikke er ryddet skal det meldes fra til bilansvarlig (assistent under nestleder) i JF umiddelbart.
 10. Ved fylling av drivstoff skal Statoil-kortet som ligger i bilene benyttes.

§ 5 Bruk av bilene utenfor undergruppebudsjett

 1. Ved bruk av bilene utenfor undergruppenes budsjett skal reglene i § 4 legges til grunn med mindre annet følger av bestemmelsene i denne paragraf.
 2. I stedet for vanlig bilfaktura skal det ved bruk av bilene utenfor budsjett føres en egen bilfaktura. Denne ligger i hylle på kontoret merket «bilfaktura utenfor undergruppebudsjett», og skal føres i henhold til forklaring på arket.

§ 6 Skader og forsikring

 1. Bilene skal være kaskoforsikret.
 2. Ved eventuelle skader på bilene skal skaderapport utfylles, og skaden straks 
rapporteres til nestleder eller bilansvarlig.
 3. Undergruppene som benytter bilene står økonomisk ansvarlig for egenandelen til 
forsikringsselskapet ved eventuelle skader.
 4. Ved grov uaktsomhet og bortfall av forsikringen står føreren av bilen personlig 
ansvarlig for de pådratte skader.

§ 7 Organisering

 1. Alle henvendelser om bilbruk skal henvendes til bilassistent, som kan nåes på bilansvarlig@juristforeningen.com. I de tilfeller det er nødvendig å involvere nestleder vil kommunikasjonen gå fra undergruppe til bilansvarlig, som deretter tar de saker det er nødvendig videre til nestleder.
 2. Det overordnede tilsynet med bilene faller inn under ansvarsområdet til nestleder i JF. Prinsipielle avgjørelser om bruk av bilene vedtas av Foreningsstyret som kollegialt organ.
 3. Ved bruk av bilene over 500 kilometer per tur/arrangement kan det vedtas at undergruppen betaler fastpris på bilene dersom dette er økonomisk forsvarlig i henhold til vedtatt budsjett. Juristforeningen forbeholder seg retten til å justere prisen for bruk dersom økonomiske hensyn krever dette
 4. Bilansvarlig skal i samråd med foreningens nestleder følge opp den daglige bruken av bilene, herunder kontroll med føring av kjørelogg og bilfaktura. Foreningsstyret skal gjennomgå skaderapporter.
 5. KU skal underrettes dersom det skjer skade på bilene.

§ 8 overtredelse av § 4, § 6 (2) og § 6 (4)

 1. Ved mislighold av § 4 og § 6 (2) forbeholder Foreningsstyret seg retten til å finne en egnet sanksjon som for eksempel tap av retten til bruk av bilene i en passende periode.
 2. Dersom fører utøver grov uaktsomhet etter § 6 (4) mister vedkommende rett til fremtidig bruk av bilene.

§ 9 Ikrafttredelse

Disse retningslinjer ble sist godkjent med endringer av Foreningsstyret 26.04.16

 

Diskusjonskveld om Juristforeningen på Straffbar

Posted by on 17:38 in Forside | 0 comments

Diskusjonskveld om Juristforeningen på Straffbar

Ønsker du å vite mer om noe ved Juristforeningen, stille oss noen spørsmål eller ta opp noe du mener bør få mer oppmerksomhet? Isåfall bør du ta turen til Straffbar den 29. Oktober klokka 17:00. Juristforeningen inviterer til en åpen diskusjonskveld der du kan ta opp hva enn du måtte ønske som vedrører Juristforeningen i en uformell setting. For mer informasjon om kvelden, gå til facebookarrangementet ved å klikke her!...

read more

Halloweenfest og JF gir tilbake!

Posted by on 11:43 in Forside | 0 comments

Halloweenfest og JF gir tilbake!

Åh, høst på Dragefjellet. Jodel preges av innlegg om K2, knekk og kont, førstissene har gått fra å stresse med exfac til exphil og selvfølgelig… Halloweenfest! Fredag 26. oktober inviterer Club Jur og Jurak til en heidundranes fest på Straffbar og, hold på hatten, dette kombineres med Dritseint (JF gir tilbake)! Leste du skummelt mye, eller kanskje skummelt lite til eksamen? Det er uansett tid for å kle deg ut og ta deg en goood fest. Mer info om arrangementet kan du finne på Facebook ved å trykke...

read more

Foreningsstyret søker assistenter!

Posted by on 09:21 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Foreningsstyret søker assistenter skoleåret 2018/2019.   NESTLEDER SØKER 3 ASSISTENTER Nestleder søker 3 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte. Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode...

read more

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent!

Posted by on 17:08 in Foreningen, Forside | 0 comments

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent!

Markedsansvarlig i Jusskontakt søker assistent som kan dele på arbeidet. Oppgavene er varierte og gjelder blant annet ansvar for de sosiale plattformene som Facebook og LinkedIn og annen promotering av Jusskontakt overfor bedrifter, studenter og våre juridiske samarbeidspartnere gjennom andre kanaler.   Vi søker en engasjert student med interesse for markedsføring. Det teller svært positivt dersom vedkommende har kunnskap om eller er villig til å sette seg inn i redigeringsprogrammer som photoshop og liknende.   Det oppfordres spesielt til at...

read more

Juristforeningen søker 3 personer til helt nytt utvalg!

Posted by on 17:29 in Foreningen, Forside | 0 comments

Juristforeningen søker 3 personer til helt nytt utvalg!

Har du lyst til å bli med på noe stort? Har du lyst til å skape noe som vil stå igjen i årevis? JF vil ha deg! Foreningen søker 3 personer som sammen med foreningsstyret skal se på hva vi kan investere i for fremtiden. Burde man for eksempel investere mer i Straffbar? Hvordan kan foreningen bli et bedre sted for alle jusstudenter? Har du spørsmål? Send mail til leder@juristforeningen.com Søknadsfristen er søndag 4.februar. Søknader sendes til leder@juristforeningen.com PS: Medlemmer av utvalget får mulighet til å komme på...

read more

Assistenter søkes fortsatt!

Posted by on 18:00 in Foreningen, Forside, Ukategorisert | 0 comments

Assistenter søkes fortsatt!

– Juristforeningen og Arbeidsutvalget søker fortsatt noen assistenter for skoleåret 2017/2018 NESTLEDER SØKER ASSISTENTER Nestleder søker assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret/Arbeidsutvalget og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte. Felles for...

read more

ASSISTENTER SØKES!

Posted by on 18:00 in Foreningen, Ukategorisert | 0 comments

ASSISTENTER SØKES!

Juristforeningen og Arbeidsutvalget søker assistenter skoleåret 2017/2018.   NESTLEDER SØKER 2 ASSISTENTER Nestleder søker 2 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret/Abeidsutvalget og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte.  Felles for disse...

read more

FADDERUKEN 2017 

Posted by on 11:46 in Foreningen, Forside, Informasjon, Nyheter | 0 comments

FADDERUKEN 2017 

Nå er det snart klart for høstens morsomste eventyr på Dragefjellet: Fadderuken 2017! Vi gleder oss masse til å ta imot alle nye studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen! Klikk deg inn på www.juridiskfadderuke.com for å finne program for uken og annen nyttig informasjon. Husk også å lik «Juridisk Fadderuke 2017» på facebook og «juridiskfadderuke» på instagram....

read more

Ledige verv etter GF 

Posted by on 13:19 in Foreningen, Forside, Informasjon, Ukategorisert | 0 comments

Ledige verv etter GF 

Følgende verv står ledig etter vårens GF:  Foreningsstyret/Arbeidsutvalget  Nestleder (nestleder@juristforeningen.com) Økonomiansvarlig (okonomi@juristforeningen.com) Informasjonsansvarlig (info@juristforeningen.com) Idrettsansvarlig (idrett@juristforeningen.com) Kontrollutvalget Leder (ku@juristforeningen.com) 2x styremedlem Juridisk Innebandyklubb Guttetrener (innebandy@juristforeningen.com) Nordisk Utvalg Nestleder (intsek@juristforeningen.com) Økonomiansvarlig Juridisk Skii- og boldclup Arrangementsansvarlig (jsb@juristforeningen.com)...

read more

Informasjon om FS/AU verv

Posted by on 19:21 in Foreningen, Forside, Informasjon | 0 comments

Informasjon om FS/AU verv

Nominasjonslistene henges opp tirsdag 18.april og tas inn tirsdag 25.april. Skriv deg på her eller ta kontakt med valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com. Nominasjonslistene henger utenfor JF-kontoret. Husk at både navn og telefonnummer må på nominasjonslisten (slik at Valgkomiteen kan ta kontakt med deg)!  For verv i foreningsstyret må forslag ha kommet inn til valgkomiteen senest 7 dager før GF, jf. lov om Juristforeiningen § 2-9 (4). Frist for å sende inn er følgelig 4.mai 2017   FS/AU står for Foreningsstyret og...

read more