Juridisk Lacrosse Club Foxes

Juridisk Lacrosse Club Foxes er en nyoppstartet undergruppe ved Juridisk Fakultet. Vi tar sikte på å være et lavterskel tilbud og har ingen forventninger til nye spillere, foruten at du er engasjert. Vi ønsker å skape en sosial ramme rundt treningene og vil på sikt delta i landsdekkende turneringer.

 

Foruten om treninger tar Foxes sikte på å arrangere treningshelger og sosiale sammenkomster for å skape et godt lagmiljø.

 

Hjertelig velkommen til oss!

 

Du finner oss på Facebook: Juridisk Lacrosse Club Foxes (facebook.com/JLCFoxes)

Epost: lacrosse@juristforeningen.com

Juridisk Lacrosse Club Foxes