Opptreden av Jussdans

I anledning Dansens Dager 2.mai skal Jussdans opptre på
Festplassen kl. 13.35 og
Jernbanestasjonen kl. 14.25
Oppvisningene er gratis.

Internvalg Jussdans

Jussdans vil avholde internvalg fredag 24.4 på seminarrom 4 kl. 15 og alle jussdans medlemmer oppfordres på det sterkeste til å møte, uansett om man tenker å stille til verv eller ikke.
Det er selvfølgelig fullt mulig å stille til verv selv om man ikke har deltatt aktivt i Jussdans tidligere, men har lyst å være med!

Ledige verv er:
Leder
Nestleder
Sekretær
Økonomiansvarlig
Markedsansvarlig
Arrangementansvarlig
Styremedlem

Dette er en super måte å få generell ledererfaring, ha ansvar for en kjempefin gjeng, i tillegg til at det medfølger fordeler som internaften og mulighet til å være fadder.

Internvalg Ballkomiteen

Ballkomiteen avholder internvalg og infomøte mandag, 27.04.

Møt opp kl. 15:00 på seminarrom 3 for informasjon om vervene. Dersom du er interessert er det mulighet for å bli intervjuet og valgt inn samme dag!

Internvalg Juridisk Football Club

Juridisk football Club avholder internvalg torsdag, 23.4, 16.00 på seminarrom 3.
Det er kun Markedsansvarlig som er på valg.

Har du spørsmål kan du kontakte Simon Ekroll (tidligere vervholder) eller anders.krovel@gmail.com (Leder)

Infomøte om verv i FS/AU/KU/VK

Foreningsstyret (FS), Arbeidsutvalget (AU), Kontrollutvalget (KU) og Valgkomiteen (VK) inviterer til informasjonsmøte om de forskjellige vervene 5. mai kl. 14.15 til 16.00 på auditorium 2.

Dersom du er interessert i noen av vervene i disse organene håper vi på å se deg denne dagen. Dersom du lurer på mer om hvordan strukturen fungerer kan du se her: http://juristforeningen.com/om-foreningen/

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med den aktuelle vervtaker. For generelle spørsmål – og kontaktinformasjon til de som ikke er opplistet på linket side – kontakt: info@juristforeningen.com

Informasjonsmøtet har forøvrig ingen sammenheng med valget av vervplassene i disse organene. Dette blir gjort ved å skrive seg opp på lister som blir lagt ut i Lovboksen når det nærmer seg Generalforsamling. Selve valget foregår på Generalforsamlingen.

Vel møtt!

Generalforsamling – vår

Vårens Generalforsamling avholdes 21. mai i auditorium 1. Dørene åpner kl. 16.00 og forsamlingen starter kl. 16.30.

Generalforsamlingen er øverste organ i Juristforeningen , hvor alle de viktigste beslutningene tas. Om du er interessert i foreningens struktur, se her: http://juristforeningen.com/om-foreningen/

Alle Juristforeningens medlemmer oppfordres til å møte opp for å være med å forme sin forening. Det er i tillegg et krav om at man er medlem av Juristforeningen for å delta på Generalforsamlingen, så husk JF-kortet.

Mer informasjon om Generalforsamlingen kan også finnes i Lov om Juristforeningen: http://goo.gl/YCS5dh (krever innlogging på MiSide)

Følg med på facebookevent for jevnlige oppdateringer og ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/events/1582459555352145/

Internvalg Club Jur

Har du lyst å sitte i Club Jurs styre neste semester?

Onsdag 29. april klokken 14:00 avholder Club Jur styrevalg på Fjøset!

Alle som har interesse eller engasjement i clubben oppfordres til å stille, enten det er for å stille til valg eller la sin stemme bli hørt.

Det er mulig å stille til følgende verv:
– Økonomiansvarlig
– Nestleder
– Sjenkeleder

Ellers kan det nevnes at man i besittelse av et verv får være fadder og er selvskreven gjest på internaften!

Nedenfor følger en liste over de respektive verv, samt en kort beskrivelse av hva vervet innebærer.

Leder:
Overordnet ansvar for alt som foregår på Fjøset. Administrative oppgaver, representere CJ på foreningsmøter, inngå avtaler, holde styremøter, holde arrangementer etc.

Nestleder:
Clubsjefens stedfortreder. Har hovedansvar for varebeholdningen og all kundekontakt/bestilling fra Hansa

Økonomiansvarlig:
Ansvar for at clubben holder seg innenfor de økonomiske rammene i budsjettet. Ellers overordnet ansvar for arrangementsoppgjør og tilbakeføring av utlegg, samt regnskapsføring og budsjettplanlegging.

PR-ansvarlig:
Ansvar for promotering og markedsføring av clubbens virksomhet. Ansvar for facebookeventer, promotering i forelesning og plakater etc.

Teknisk ansvarlig:
Ansvar for vedlikehold av clubbens tekniske utstyr samt eventuelt innkjøp og utleie.

Komiteansvarlig
Ansvar for å nedsette og administrere komiteer til clubbens store arrangementer, julebord, hyttetur etc.

Sekretær
Ansvar for å skrive referat på hvert styremøte. Det forventes god kaffekoking og produksjon av spisevennlig bakverk. Ellers ansvar for innkjøp av nødvendige dagligdagse artikler/rekvisita som vaskemiddel etc.

Sjenkeleder x 4:
Det overordnede ansvaret bak baren på clubbens ulike arrangementer. Dette innebærer å ta oppgjør, opplæring av medlemmer, sjenking av drikkevarer og andre faste rutiner hva fyll og fanteri angår.

Utover de nevnte ansvarsområder må det påpekes at clubbens arbeid hovedsakelig drives på dugnadsånd hvor alle hjelper alle!

Internvalg Nordisk Utvalg

Nordisk Utvalg inviterer til internvalg onsdag 22. april i seminarrom 4 kl 16.00!

Hele styret skal byttes ut og dette er vervene du kan stille til:
Leder/Int.sek
Nestleder
Økonomiansvarlig
Markedsansvarlig
Informasjonsansvarlig

Før internvalget vil det bli gitt informasjon om hva de ulike vervene innebærer, og det blir mulighet til å stille spørsmål hvis det er noe du lurer på.
På facebooksiden vår kan du også lese kort om hva Nordisk Utvalg har som hovedarbeidsområde i Juristforeningen.

Er du interessert i å stille til et eller flere av vervene kan du sende mail til intsek@juristforeningen.com på forhånd, eller stille direkte under internvalget.

Alle som ønsker å stille til et verv er hjertelig vekommen sammen med alle som er fullverdige medlemmer og støttemeldemmer i Nordisk Utvalg. Stiller du til et verv uten å være medlem av NU har du også stemmerett. Stemmegivingen vil foregå anonymt og stemmefordelingen vil ikke bli offentliggjort.
Dersom to eller flere stiller til ett verv vil hver kandidat holde fortelle kort hvorfor de er den rette for jobben. Det vil være en uformell og hyggelig setting og vi oppfordrer alle til å stille selv om det er flere andre kandidater.

De som blir valgt til de ulike vervene på vårt internvalg blir innstilt til valget på Generalforsamlingen. Alle må huske at det er fult mulig å stille imot allerede innstilte kandidater, så det anbefales sterkt at man møter opp på GF 21. mai også.

Alle som deltar på internvalget må være medlem av Juristforeningen i Bergen. Ta med medlemskortet, men hvis du ikke har dette vi KU også ha lister.

Vi håper vi ser alle sammen der, og at det er mange engasjerte sjeler der ute som ønsker å ta over en undergruppe med masse gøy og moro på timeplanen! Vi oppfordrer også alle som ikke ønsker å stille til valg å møte opp og være med å stemme frem de beste kandidatene.

Hilsen sittende styre i Nordisk Utvalg 🙂

Internvalg Fagstyret

Fagstyret avholder intervalg fredag 24. april kl. 14.15 i seminarrom 3.

Litt om vervene:
LEDER har overordnet ansvar for alt Fagstyret gjør. Leder har også ansvar for kontakt med Juristforeningen.
NESTLEDER assisterer leder ved behov. I år har nestleder i tillegg hatt hovedansvaret for det sosiale.
ØKONOMIANSVARLIG har ansvaret for Fagstyrets økonomi. De viktigste oppgavene er å føre budsjett og regnskap.
MARKEDSANSVARLIG har kontakt med Fagstyrets sponsor Arntzen de Besche. Har også ansvar for å arrangere AdeB-dagen.
UNDERVISNINGSANSVARLIG har ansvar for manuduksjonene Fagstyret holder. Har mye kontakt med advokatfirmaer rundt omkring i Norge.
FOREDRAGSANSVARLIG kontakter foredragsholdere og har hovedansvar for gjennomføringen av foredrag og eventuelle debatter.
EKSKURSJONSANSVARLIG har ansvar for å arrangere ekskursjoner i Bergen, Oslotur og utenlandsturen.