Eksamensvors og eksamensfest for 1. kull

Fredag 4. oktober har 1. kull sin første eksamen, og kan endelig legge fra seg Fra lov til rett og maktfordelingsprinsippet. Vi feirer selvsagt med eksamensfest!

For de fleste er eksamensfestene semesterets høydepunkt. For andre er eksamensfestene et stressmoment, og mange kvier seg for å komme alene. Vi ønsker at alle skal ha gleden av å feire vel overstått eksamen, og inviter derfor til eksamensvors for hele 1. kull på Straffbar!

Under vorset vil Straffbar gjøres om til et mer snakkbart sted, hvor det er mulig å slå av en prat med medstudenter, leke drikkeleker og pilse for en kriminelt lav pris. Kom med en venn, alene, med exfac-gruppen eller sidemannen i forelesning – vorset er for alle! Vors-viben holdes gående frem til kl. 22. Etter det er Straffbar tilbake til sitt mer kjente festantrekk, hvor strobelyset skrus på og volumet opp.

1. kull – vi gleder oss til å bli kjent med dere! Vel møtt på Straffbar, enten du kommer på vorset, eksamensfesten eller begge.

Filmvisning: QUICK

I samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Det juridiske fakultet viser Juridisk Filmklubb filmen Quick.

Quick forteller historien om to journalister som jakter på sannheten, og bygger på den fascinerende og sanne historien om Thomas Quick. Journalistene går inn for å finne sannheten bak løgnene Thomas Quick fortalte, som fikk han dømt for åtte drap.

Thomas Quick, som egentlig heter Sture Bergwall, ble omkring 1990 tatt for ransforsøk, og underlagt rettspsykiatrisk behandling. Under behandlingen tilstod han 30 drap som var gjennomført i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Han ble dømt for åtte av drapene han tilstod, deriblant mordene på Therese Johannes og Gry Storvik fra Norge. Alle dommene falt kun på bakgrunn av hans egne tilståelser.

I november 2008 trakk han tilbake alle tilståelsene, og ble i 2013 frifunnet for alle drapene han var dømt for.

Bergwallkommisjonen har i etterkant pekt på en rekke feil og mangler ved etterforskningen, påtalemyndighetenes arbeid, de sakkyndiges rolle og den rettslige behandlingen. Saken er omtalt som den største rettskandalen i Norden.

Etter filmen blir vil Linda Gröning kommentere saken. Hun er professor i strafferett og har i tilleg en deltidsstilling på kompetansesenteret for Sikkerhets-, retts- og fengselpsykiatri.

Filmen blir vist i Tivoli på Kvarteret. Filmen starter 18:00 og dørene åpner 17:45. Det er ikke mulig å reservere plasser, så her gjelder første mann til mølla!

Linda Gröning på UiBs nettside: https://www.uib.no/personer/Linda.Gr%C3%B6ning

Filmen på IMDb: https://www.imdb.com/title/tt9211804/?ref_=fn_al_tt_1

Juristforeningen søker assistenter

Foreningsstyret søker assistenter til nestleder og informasjonsansvarlig for høsten 2019. Assistentstillingene gir deg mulighet til å bidra til å drifte foreningen videre, samtidig som du blir kjent med hyggelige mennesker! Vi oppfordrer studenter fra alle årskull til å søke.

FELLES SØKNADSFRIST: Onsdag 4. september kl. 23:59.

NESTLEDER: 
Nestleder søker 3 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte.

Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode administrative egenskaper og tenke fremtidsrettet i sin rolle slik at man også forbedrer sin egen arbeidssituasjon. Personene bør være sosiale og like å organisere arrangementer m.m sammen med andre.

Merk søknaden «info nestleder» og send til info@juristforeningen.com.

INFORMASJONSANSVARLIG:
Informasjonsansvarlig søker assistenter som kan bidra til fotografering, pamfletten, websiden og sosiale medier. Vi søker folk som har glede av å være kreative, delta på arrangementer, samle inn stoff og å jobbe med formidling. Erfaring med fotografering, InDesign (eller lignende) eller WordPress er bra, men absolutt ikke et krav – opplæring vil bli gitt. Det viktigste er motivasjon og samarbeidsevne!

Informasjonsansvarlig og assistentene finner ut sammen hvem som skal få hovedansvaret for hvilke områder, så hvis du f. eks. er veldig god på WordPress men ikke fotografering, så burde det ikke være en hindring for å søke!

Merk søknaden «info assistent» og send til info@juristforeningen.com.

Assistenter søkes fortsatt!

– Juristforeningen og Arbeidsutvalget søker fortsatt noen assistenter for skoleåret 2017/2018

NESTLEDER SØKER ASSISTENTER

Nestleder søker assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret/Arbeidsutvalget og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte.

Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode administrative egenskaper og tenke fremtidsrettet i sin rolle slik at man også forbedrer sin egen arbeidssituasjon. Personene bør være sosiale og like å organisere arrangementer m.m sammen med andre.

Merk søknaden «nestleder assistent» – søknaden sendes til nestleder@juristforeningen.com

INFORMASJONSANSVARLIG SØKER 2-3 ASSISTENTER

Fotoansvarlig: Vi søker en som gjerne har erfaring med og glede av å ta bilder. Arbeidsoppgavene vil typisk være å ta bilder av undergrupper og morsomme arrangementer på jussen, som Dragefjellet opp og Internaften.

Pamflettansvarlig/Sosiale medier: Ansvarlig for å samle inn stoff til pamfletten og å sette dette sammen. Det er ønskelig med noe erfaring i Adobe InDesign eller lignende, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Det er også muligheter for å drifte en eller flere av foreningens sosiale medier kanaler (instagram/snapchat)

Webansvarlig: Ansvarlig for driften av hjemmesiden vår juristforeningen.com. Publisering og redigering av innlegg, oppdatere kalenderen og lignende.

Dette er lavterskelstillinger, og krever ingen forkunnskaper. Ansvars- og arbeidsmengden kan du i stor grad velge selv, sammen med informasjonsansvarlig, og kan dermed tilpasses akkurat hva som passer dine rutiner.
Det er mulig å søke på en eller flere av stillingene i samme søknad. Det oppfordres også til at elever fra alle avdelinger søker, slik at for eksempel eksamensperioder blir så lite (ekstra) stress som mulig!

Merk søknaden «info assistent», og send til info@juristforeningen.com

MARKEDSANSVARLIG SØKER ASSISTENTER

Som assistent har en ansvar for nye fordelsavtaler. Dette innebærer at man tar kontakt med nye leverandører/butikker som medlemmer av Juristforeningen kan ha interesse av å ha fordeler hos. Her er det bare fantasien som setter grenser.
Dere vil også bistå markedsansvarlig med hennes oppgaver når det er behov for det. Ellers vil det gis nødvendig opplæring og oppfølging.
Det oppfordres spesielt til at entusiastiske, pratsomme studenter fra 1.avdeling søker – dette er en god mulighet til å involvere seg og bli kjent på kryss og tvers av trinnene!

Merk søknaden «marked assistent» – send søknad til marked@juristforeningen.com

 

Søkefrist for assistentstillinger: 29. oktober 2017.

Det stilles ingen krav til søknaden. Bare fortell litt om hvem du er og hva du ønsker.

ASSISTENTER SØKES!

Juristforeningen og Arbeidsutvalget søker assistenter skoleåret 2017/2018.

 

NESTLEDER SØKER 2 ASSISTENTER

Nestleder søker 2 assistenter som deler på arbeidet. Nestleders oppgaver er varierte, og gjelder blant annet ansvar for bilene, ansvar for det sosiale samholdet mellom Foreningsstyret/Abeidsutvalget og undergruppene (Leders lunsj, Juristforeningsdagen m.m), ansvar for medlemmer, lovboksen og å bistå leder i sitt arbeid. Å være assistent innebærer å hjelpe nestleder med disse oppgavene på best mulig måte. 

Felles for disse stillingene: Personene bør ha gode administrative egenskaper og tenke fremtidsrettet i sin rolle slik at man også forbedrer sin egen arbeidssituasjon. Personene bør være sosiale og like å organisere arrangementer m.m sammen med andre.

Merk søknaden «nestleder assistent»

 

ØKONOMIANSVARLIG SØKER 3 ASSISTENTER 

Økonomiansvarlig har tre assistenter som deler på arbeidet. Oppgavene deres innebærer blant annet føring av internregnskap, registrering av refusjonsskjemaer, godkjenning av fakturaer i faktureringsprogram, sende ut fakturaer på vegne av foreningen og ta i mot innkommende fakturaer. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Merk søknaden «okonomi assistent»

 

MARKEDSANSVARLIG SØKER 2 ASSISTENTER

Som assistent har en ansvar for nye fordelsavtaler. Dette innebærer at man tar kontakt med nye leverandører/butikker som medlemmer av Juristforeningen kan ha interesse av å ha fordeler hos. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Dere vil også bistå markedsansvarlig med hennes oppgaver når det er behov for det. Ellers vil det gis nødvendig opplæring og oppfølging.

Merk søknaden «marked assistent»

 

INFORMASJONSANSVARLIG SØKER 3 ASSISTENTER 

Fotoansvarlig Vi søker en som gjerne har erfaring med og glede av å ta bilder. Arbeidsoppgavene vil typisk være å ta bilder av undergrupper og morsomme arrangementer på jussen, som Dragefjellet opp og Internaften. 

Pamflettansvarlig/Sosiale medier Ansvarlig for å samle inn stoff til pamfletten og å sette dette sammen. Det er ønskelig med noe erfaring i Adobe InDesign eller lignende, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Det er også muligheter for å drifte en eller flere av foreningens sosiale medier kanaler (instagram/snapchat)

Webansvarlig Ansvarlig for driften av hjemmesiden vår juristforeningen.com. Publisering og redigering av innlegg, oppdatere kalenderen og lignende.

Merk søknaden «info assistent»

 


Samtlige søknader sendes til leder@juristforeningen.com

 

 

 

Ledige verv etter GF 

Følgende verv står ledig etter vårens GF: 

Foreningsstyret/Arbeidsutvalget 

 • Nestleder (nestleder@juristforeningen.com)
 • Økonomiansvarlig (okonomi@juristforeningen.com)
 • Informasjonsansvarlig (info@juristforeningen.com)
 • Idrettsansvarlig (idrett@juristforeningen.com)

Kontrollutvalget

 • Leder (ku@juristforeningen.com)
 • 2x styremedlem

Juridisk Innebandyklubb

 • Guttetrener (innebandy@juristforeningen.com)

Nordisk Utvalg

 • Nestleder (intsek@juristforeningen.com)
 • Økonomiansvarlig

Juridisk Skii- og boldclup

 • Arrangementsansvarlig (jsb@juristforeningen.com)

Fagstyret:

 • Undervisningsansvarlig (fagstyret@juristforeningen.com)

Jusskontakt 

 • Nestleder (jusskontakt@juristforeningen.com)
 • Markedsansvarlig
 • Styremedlem

 

Utfyllende informasjon om verv i Foreningsstyret og Arbeidsutvalget samt Kontrollutvalget finnes på vår hjemmeside (se tidligere innlegg). Har du ytterligere spørsmål om de vervene eller de øvrige vervene, ta kontakt med mailadresse som er opplyst om over eller valgkomiteen.

Søknad sendes til valgkomiteen@juristforeningen.com. Søknad skal inneholde hvilket verv du søker på, personalia som navn, alder og årstrinn på jussen, motivasjonen for å søke på det konkrete vervet og eventuell relevant erfaring.

Søknadsfrist for samtlige verv er fredag 19.mai kl. 23:59.
Intervjuer vil i utgangspunktet bli avholdt mandag 22.mai.

 

 

qua_hjerte_med_tekst

 

Ny fordelsavtale – Janne & Julia

Vi har nå inngått fordelsavtale med butikken Janne & Julia

Juristforeningens medlemmer får  15% rabatt på ordinære varer hos Janne & Julia i Strandgaten 56. Husk JF-kortet når du handler.


Om Janne & Julia:

Janne & Julia er idéen om å skape en butikk for den stilsikre og kvalitetsbevisste kvinnen, der mote, design og interiør møtes på den best tenkelige måte. Det startet som en liten dagdrøm og ble sakte, men sikkert til noe større. Tanken om at du skal kunne kjøpe favorittvesken, mens du prøver de nye drømmeskoene, sittende mellom noe av det beste skandinavisk interiørdesign har å by på, mens duftene som fyller rommet gir deg lyst til å bli litt lenger – den er utfordrende nok, men vi er trygge på at vi er på god vei.

Hos oss finner du merker som Tiger of Sweden, Whyred, Coccinelle, Eben, Abbott & Mosley, Mockberg, Harper & Brooks, Steve Madden, Ecoya, MOR, Cooee Home, S’well Bottles, Vera Vega med flere. Butikkinteriøret er fra det danske interiørselskapet Ferm Living – og kan selvfølgelig kjøpes i butikken eller bestilles gjennom nettbutikken som alt annet. Uansett hva og hvor du handler, om det er stilletthælene fra Tiger of Sweden, bucketbagen fra Coccinelle eller den nye hyllen til stuen fra Ferm Living, skal du sitte igjen med en liten dagdrøm slik vi startet med.

 

16196403_10155637789098998_729110575_o

Lyst til å starte 2017 med et verv i foreningen?

Følgende verv er nå ledig i Juristforeningen:

 Sjenkeleder Club Jur 

Sjenkelederen har det overordnede ansvaret bak baren på Fjøsets ulike arrangementer. Dette innebærer sjenking av drikkevarer, ta oppgjør, opplæring av medlemmer og andre faste rutiner hva fyll og fanteri angår. Det må i tillegg regnes med noen sene timer på Fjøset med etterfølgende vask og rydding i løpet av året.

 Styremedlem Valgkomiteen

Valgkomiteen forbederer valg av Foreningsstyret, Arbeidsutvalget, gruppestyrene, komiteer og Kontrollutvalget, og skal foreslå kandidater overfor Generalforsamlingen.Vil du være med på å forme foreningen og passe på at foreningen består av dyktige og engasjerte folk? Da er et verv i valgkomiteen midt i blinken!

Styremedlem Kontrollkomiteen 

Kontrollutvalget (KU) er et uavhengig organ som har i oppgave å kontrollere at Juristforeningen drives på en forsvarlig måte. Brenner du litt ekstra for Juristforeningen? Vil du være med i vårt team på 7, og passe på at juristforeningens medlemmer har et godt og rettferdig rammeverk for å drive med sine ulike aktiviteter? Da er et verv i KU midt i blinken!

 

En søknad skal inneholde navn, alder og kull. Søknaden skal også inneholde informasjon om hvorfor vedkommende ønsker vervet, hva som gjør vedkommende skikket til å besette det, og annen informasjon relevant for søknaden.

Søknaden merkes med hvilket verv du søker på og sendes til valgkomiteen@juristforeningen.com

For clubjur-vervet er søknadsfrist 4.FEBRUAR. Intervjuer vil bli avholdet etterfølgende mandag og eventuelt tirsdag.

For verv i valgkomiteen og kontrollkomiteen er søknadsfristen 29.JANUAR. Intervjuer vil bli avholdt kort tid etter dette.

 

ledigeverv_generell

 

 

 

Juristforbundet-Student skal velge nye styremedlemmer!

Juristforbundet-Student skal velge nye styremedlemmer for 2017 og vil med denne annonsen lyse ut to ledige stillinger for studenter i Bergen, som studentrepresentanter i seksjonsstyret til Juristforbundet.

Det skal velges to studenter fra hvert fakultet til å sitte i styret. Et verv i Juristforbundet-Student er lærerikt, interessant og, ikke minst, morsomt. Stillingen lar seg lett kombinere med studier og andre verv. Et engasjement som dette studietiden fremstår attraktivt for senere arbeidsgivere.12273696_1171485062880825_4190860288105292680_o

Hva er Juristforbundet-Student? Juristforbundet-Student er en av seksjonene til Juristforbundet og organiserer juridiske studenter i Norge. Hovedoppgavene til seksjonen er å arbeide for at medlemmene skal få best mulige studieforhold, samtidig skal seksjonen bidra med faglig utvikling og danne møteplasser for juridiske studenter ved å gi dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.

JF-Student er kjent for sine medlemsfordeler som blant annet er gratis advokatbistad til våre medlemmer, hjelp til karriereutvikling, foredrag, billig forsikring, gode lånevilkår gjennom Danske Bank osv. Seksjonsstyret har årsmøte i slutten av januar, og styremøter 6-7 ganger i året, som blir avholdt både i Oslo, Bergen og Tromsø. Man har derfor gode muligheter til å bli kjent med andre studenter på tvers av fakultetene, samt se de andre juridiske fakultetene. Det kommende året blir en av hovedsakene til Juristforbundet-Student å endre oppbyggingen av seksjonen for å sikre større lokal forankring på fakultetene.

Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med lederen av Juristforbundet-Student, Mathilde Nerland Lie på e-post: mathildenerlandlie@yahoo.com.

En enkel søknad som forteller hvorfor du kunne deg å sitte i styret kan sendes til: Axel.knudtzon@gmail.com innen 30. november. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for å besvare et par ytterligere spørsmål.

PS: årsmøtet vil bli avholdt den 19. – 21. Januar 2017. Det er viktig at aktuelle kandidater har mulighet til å delta på dette.

 

12495177_1187595984603066_4336672670216348892_n

Problemer med kortmaskinen

Juristforeningen informerer! (Information in english below)

Vi har i høst opplevd store problemer med vår kortmaskin.

Produksjonen av medlemskort er derfor satt på vent inntil problemet er fikset. I mellomtiden vil nye medlemmer kunne bruke mailbekreftelse som en midlertidig løsning.

Vi beklager ulempene dette medfører, og håper å få ordnet situasjonen raskt!

Alle spørsmål ang dette kan rettes til nestleder@juristforeningen.com

//

Juristforeningen i Bergen have this fall experienced several problems regarding the machine that produces our membership cards.  The production is therefor put on hold until further notice. In the meantime new members can use the conformation received on mail as a temporary card.

We apologize for the inconvenience and hope that everything will be fixed shortly.

Questions regarding memberships cards? Contact nestleder@juristforeningen.com