Vil du være med på å arrangere ballet i 2018?

Vil du arrangere Juristforeningsballet 2018? Søk på verv i Ballkomiteen!

Dersom du er glad i å arrangere fester eller generelt bare synes ball er gøy, er et verv i ballkomiteen midt i blinken for deg! Du får da muligheten til å sitte bak planleggingen av årets fineste fest – juristforeningsballet!

Søknadsfristen er søndag 2. april kl 23.59, den sendes til ballkomiteen@juristforeningen.com. Opplys om hvilket (evt. hvilke) verv du ønsker å søke på, og skriv gjerne litt om hvorfor du passer til det aktuelle vervet.

Intervjuene vil holdes tirsdag 4. april fra kl 16.00 og utover. Du vil få info om tidspunkt og sted.

Kort om de ulike vervene:

Leder:
Overordnet ansvar for de andre i komiteen, samt holde styr på fremgangen i planleggingen. Særlig ansvar for inngåelse av avtale om lokale. Planlegge når møter skal være og hva som skal tas opp. Møte opp på kulturundergruppemøter og holde FS orientert med arbeidet.

Nestleder:
Bistår leder, må steppe inn i alle anledninger leder ikke er tilstede samt lette vedkommende sitt arbeid.

Økonomiansvarlig:
Ansvarlig for at budsjettet overholdes og for å føre regnskap fortløpende. Hovedansvaret for billettsalg og utgifter

Informasjonsansvarlig:
Ansvarlig for promoteringen av juristforeningsballet. Dette innebærer å lage facebook-event, henge opp plakater, snakke i forelesning etc.

Sponsoransvarlig:
Ansvarlig for å skaffe sponsorer til juristforeningsballet

Underholdningsansvarlig:
Ansvarlig for å snekre sammen kveldens program, booke underholdning, og sørge for at det hele går knirkefritt for seg

Sekretær:
Ansvar for å skrive referat fra møter, lage/bestille bordkort og programblad, fikse bordplassering og generelt kunne påta seg oppgaver ved behov.

Juridisk Volleyballklubb internvalg

Juridisk Volleyballklubb avholder internvalg torsdag 30. mars kl. 16, seminarrom B

Det er viktig at så mange som mulig kommer på intervalget, uavhengig om man selv stiller til valg. Dette for å sikre at styret som innstilles har bred støtte blant klubbens medlemmer! 

Alle styrevervene er på valg. Det betyr at du kan stille til valg på et eller flere av følgende verv (nåværende vervholder i parentes):

Leder (Ragnhild Klerud Johannessen) – Det overordnede ansvaret for driften av klubben.
Nestleder (Jørgen Falkheim) – Leders høyre hånd.
Sportslig ansvarlig (Magnus Hovda Bergersen) – Ansvar for treninger og kamper.
Økonomiansvarlig (Frida Stang) – Ansvar for å utarbeide budsjetter og føre regnskap.
Informasjonsansvarlig (Jonas Garberg) – Ansvar for informasjonsflyten mellom styret og klubbens medlemmer.
Arrangementansvarlig (Rikke Vittersten) – Ansvar for JVKs diverse arrangementer.
Markedsansvarlig (Aina Moum) – Ansvaret for å markedsføre klubben, herunder å skaffe klubben sponsorer

Dersom du har ytterligere spørsmål om de ulike styrevervene kan du kontakte den nåværende vervholder.

Man kan stille til valg ved å melde sin interesse i forkant, og ved å annonsere sitt kandidatur under selve valget. Av hensyn til selve valggjennomføringen hadde vi imidlertid satt pris på om de som ønsker å stille til valg i forkant av valget sender en epost til volleyball@juristforeningen.com. Merk eposten «Internvalg JVK» og presiser hvilke(t) verv du ønsker å stille til. Dersom flere personer stiller til samme verv blir det mulighet for å holde en kort appell.

 

Bli med i Juristforeningen!

Ledige verv i juristforeningen:

FS/AU

Kontrollutvalget (ku@juristforeningen.com) :

  • 4 styremedlemmer

Valgkomiteen (valgkomiteen@juristforeningen.com) :

  • 1 styremedlem

Jusrevyen ( jusrevyen@juristforeningen.com) :

  • Teknisk ansvarlig

Juridisk golfklubb ( golfklubben@juristforeningen.com) :

  • Turneringsansvarlig

Juridisk football club (jfc@juristforeningen.com) :

  • Markedsansvarlig

Juridisk håndballklubb (handball@juristforeningen.com) :

  • Sportslig ansvarlig

Juridisk skii og boldklubb (jsb@juristforeningen.com)

  • Økonomiansvarlig

Nordisk utvalg (intsek@juristforeningen.com ) :

  • Leder

 

Usikker på om du vil engasjere deg i foreningen? Bli med da vel?
Opplæring vil bli gitt for samtlige verv.

Søknad sendes til valgkomiteen på valgkomiteen@juristforeningen.com innen søndag 21.august kl. 12. Merk mailen med søknad+ hvilket verv du søker på.

Noe du lurer på? Ta kontakt med undergruppene enten via deres facebook side eller på mail, eller send en mail til info@juristforeningen.com

 

qua

Faddervaktordningen

I år som i fjor vil “Faddervaktordningen” arrangeres i forbindelse med årets fadderuker. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, BI Bergen, NHH, NLA Høgskolen, Høgskolen Campus Kristiania, Høgskolen Betanien, Haraldsplass Diakonale Høgskole og Sjøkrigsskolen.

Prosjektet er inspirert av Natteravnene, og har til formål å gjøre byen sikrere i fadderuken ved hjelp av frivillige studenter. De frivillige vil gå med refleksvest i sentrum fra ca. klokken 22-03 i fadderuken, og hjelpe dem som trenger det. Faddervaktene har både mat og vann de kan gi til studentene, og vil også hjelpe med å finne fram til bybane/buss/taxi eller følge studentene hjem.

Tidligere år har dette prosjektet vært en stor suksess og inspirasjon til andre fadderuker, og vi håper at mange vil bidra til et sikrere bysentrum også i år. Vi oppfordrer alle, både studenter og ansatte, til å gå faddervakt.

I påmeldingsskjemaet kan du velge hvor mange dager du vil gå, vi trenger vakter til hele uke 33 og hele uke 34. Det er særlig behov for faddervakter i uke 33, da både UiB, HiB, BI og NHH har fadderuker.

Link til elektronisk påmeldingsskjema:

https://docs.google.com/forms/d/1vaO0ryhGZj5cyhS_mJ9q-4odFi0Fr3BpU-BhC8__OMA/viewform

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt på faddervaktordningen.bergen@gmail.com, eller fadderkoordinator@uib.no.

Ledige verv i Forenigsstyret og Arbeidsutvalget

Alle verv bortsett fra fagansvarlig er til valg på kommende Generalforsamling (21. mai).

Det innebærer følgende verv:
– Leder (leder@juristforeningen.com)
– Nestleder (nestleder@juristforeningen.com)
– Markedsansvarlig (marked@juristforeningen.com)
– Økonomiansvarlig (okonomi@juristforeningen.com)
– Informasjonsansvarlig (info@juristforeningen.com)
– Sekretær (sekreter@juristforeningen.com)
– Kulturansvarlig (kultur@juristforeningen.com)
– Idrettsansvarlig (idrett@juristforeningen.com)

For å stille til valg kan man skrive seg på nominasjonslistene som ligger i Lovboksen, Vrimle. De som vil skrive seg på listene må gjøre dette før 11.mai kl. 11.00. De som er skrevet på nominasjonslistene vil bli innkalt til intervju dersom flere stiller til samme verv. Etter 11. mai er det fremdeles mulig å stille til verv på GF eller ved å sende nominasjon til sekretær (sekreter@juristforeningen.com) frem til GF. Vedkommende vil da ikke bli innkalt til intervju av valgkomiteen.

Har du spørsmål kan du henvende deg til epostadresse i parantes. For generelle spørsmål kan du kontakte info@juristforeningen.com

Juristforeningen i 17. mai prosesjonen

Hipp hurra for Norge!
Juristforeningen deltar i det tradisjonsrike 17. mai toget i Bergen. Prosesjonen starter på Koengen kl. 10.00 og vi håper å se mange der.

Juristforeningen vil gå i Hovedprosesjonen, kolonne nr 5. Vitenskap og skole-, stats- og kommuneorganisasjoner.

Force Marsjør Juzz-Band og Culpa stiller også med sang og musikk i toget.

På ettermiddagen er alle medlemmer av Juristforeningen invitert til Juraks 17. mai-arrangement på Dragefjellet. Event med mer info kommer senere fra Jurak.

https://www.facebook.com/events/1596929763896707/

Har du bestilt nytt medlemskort de siste ukene?

Som følge av oppgraderingene av IT-systemene har eposter som er sendt til medlemskort@juristforeningen.com ikke blitt behandlet de siste to ukene. Dersom du har sendt en epost i denne perioden – og ikke har fått nytt medlemskort – ber vi deg om å sende henvendelsen på nytt.

Dersom du har sendt en epost til noen av de andre @juristforeningen.com adressene kan det være lignende problemer du har støtt på. Send derfor gjerne henvendelsen dit på nytt.