Juristforbundet-Student skal velge nye styremedlemmer!

Juristforbundet-Student skal velge nye styremedlemmer for 2017 og vil med denne annonsen lyse ut to ledige stillinger for studenter i Bergen, som studentrepresentanter i seksjonsstyret til Juristforbundet.

Det skal velges to studenter fra hvert fakultet til å sitte i styret. Et verv i Juristforbundet-Student er lærerikt, interessant og, ikke minst, morsomt. Stillingen lar seg lett kombinere med studier og andre verv. Et engasjement som dette studietiden fremstår attraktivt for senere arbeidsgivere.12273696_1171485062880825_4190860288105292680_o

Hva er Juristforbundet-Student? Juristforbundet-Student er en av seksjonene til Juristforbundet og organiserer juridiske studenter i Norge. Hovedoppgavene til seksjonen er å arbeide for at medlemmene skal få best mulige studieforhold, samtidig skal seksjonen bidra med faglig utvikling og danne møteplasser for juridiske studenter ved å gi dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.

JF-Student er kjent for sine medlemsfordeler som blant annet er gratis advokatbistad til våre medlemmer, hjelp til karriereutvikling, foredrag, billig forsikring, gode lånevilkår gjennom Danske Bank osv. Seksjonsstyret har årsmøte i slutten av januar, og styremøter 6-7 ganger i året, som blir avholdt både i Oslo, Bergen og Tromsø. Man har derfor gode muligheter til å bli kjent med andre studenter på tvers av fakultetene, samt se de andre juridiske fakultetene. Det kommende året blir en av hovedsakene til Juristforbundet-Student å endre oppbyggingen av seksjonen for å sikre større lokal forankring på fakultetene.

Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med lederen av Juristforbundet-Student, Mathilde Nerland Lie på e-post: mathildenerlandlie@yahoo.com.

En enkel søknad som forteller hvorfor du kunne deg å sitte i styret kan sendes til: Axel.knudtzon@gmail.com innen 30. november. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for å besvare et par ytterligere spørsmål.

PS: årsmøtet vil bli avholdt den 19. – 21. Januar 2017. Det er viktig at aktuelle kandidater har mulighet til å delta på dette.

 

12495177_1187595984603066_4336672670216348892_n